Menu Zamknij

Strona Główna

MSZE ŚW. PORZĄDEK ZWYKŁY

Pon. – Pt.
17:00 (w okresie zimowym)
18:00 (w okresie letnim)                    
Sobota 7:00

MSZE ŚW. PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY

       7:30
       10:00
       15:00

SAKRAMENT POKUTY

Codziennie 15 min. przed Mszą Św.

ODPUST:

Sierpień: Ku czci Przemienienia Pańskiego

Listopad: Ku czci Św. Katarzyny

Duch Święty towarzyszy nam w życiu.
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2024/documents/20240526-omelia-santissima-trinita.html

Wczytaj więcej

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

Duch Święty towarzyszy nam w życiu.
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2024/documents/20240526-omelia-santissima-trinita.html

Wczytaj więcej
wg. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
Każdego dnia zaprosimy Państwa do odbycia ćwiczeń duchowych, wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort” Br. Jacques HUBERT, które stanowią piękną drogę do Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.
 
Przygotowanie rozpoczniemy 28 kwietnia –  w dniu wspomnienia św. Ludwika, a zakończymy Aktem Zawierzenia – 31 maja, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
 
Materiały składają się z modlitw na każdy dzień oraz z tekstów do codziennej medytacji. Poprowadzą nas przez poszczególne etapy rekolekcji, jakimi są: wyzbycie się ducha tego świata (12 dni), poznanie siebie (7 dni), poznanie Maryi (7 dni) i poznanie Jezusa (7 dni).
 
W materiałach użyto skrótów następujących dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort:
TPN – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
MMP – Miłość Mądrości Przedwiecznej
TM – Tajemnica Maryi
LPT – List do Przyjaciół Krzyża
MP – Modlitwa Płomienna
SRS – Przedziwny Sekret Różańca Świętego
——————
Dostępne są także nagrania audio Ojców Montfortanów, w formie 33-dniowych Rekolekcji: o. Mihovila Filipovića SMM, o. Nikoli Tandary SMM i o. Miry M. M. Ravlića SMM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLP0Zw6I3wNIQRRFGvZTU4FezDv5uhNAgM
Stanowią one alternatywę do tekstów pisanych. Najlepiej zdecydować się na jedną z form.