Menu Zamknij

archiwum

 

 

》》》  28 maja 2024r 《《《
Dzień 31 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

 

*piąty dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa*

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: „Panie, spraw, abym Cię poznał!”, „Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!”. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].

*Modlitwa poranna:*

*》Do Jezusa Chrystusa*

O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

 

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
św. Ludwik de Montfort

 

*Czytania na dziś:*

*Po piąte:* To On ich odkupił

 

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”za grzechy mego ludu został zbity na śmierć”_
_”On wyda swe życie na ofiarę za grzechy”_
_”On poniósł grzechy wielu”_
_”Oręduje za przestępcami”_

 

 

*Czytanie: Iz 53, 8-12*
*Czwarta pieśń Sługi Pańskiego: Jego cierpienia, śmierć i chwała*
53 8 Po udręce i sądzie został usunięty*; a kto się przejmuje Jego losem?* Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu* został zbity na śmierć.

 

9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem*, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży*, a wola Pańska spełni się przez Niego.

11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło* i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców*. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

 

*Rozmyślanie:*
„Zdrowaś Maryjo: nieprzyjacielem szatana”

 

 

*Św. Ludwik TPN 243 246 249 253*
243.  Czwarte  ćwiczenie.  Będą  żywili  szczególne  *nabożeństwo  do  wielkiej  Tajemnicy  Wcielenia Słowa.*  Jest  Ona  właściwą  tajemnicą  tego  nabożeństwa,  gdyż  zostało  ono zainspirowane  przez  Ducha  Świętego:

 

1)  Aby  uczcić  i  naśladować  ową  niewypowiedzianą  zależność,    jaką  Syn  Boży  zechciał przyjąć  wobec  Maryi    na  chwałę  Boga,  swego  Ojca,  i  dla  naszego  zbawienia.  Zależność  tę  widać najjaśniej  w  tej  właśnie  Tajemnicy,  gdy  Jezus  Chrystus  żyje  jako  więzień  i  niewolnik  w  łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc  we  wszystkim od Niej zależnym.

2)  Aby  podziękować  Bogu  za  niezrównane  łaski,  którymi  obdarzył  Maryję,  a  zwłaszcza  za to, że  Ją  wybrał na swoją najgodniejszą  Matkę, co  się właśnie  w tej  Tajemnicy  dokonało. Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi.

246.  2)  Ponieważ  główną  tajemnicą,  którą  w  tym  nabożeństwie  wielbimy  i  czcimy,  jest  Tajemnica Wcielenia,  a  wcielonego  Jezusa  Chrystusa  widzieć  można  tylko  w  Maryi,  *należałoby  mówić  raczej o  „niewolnictwie  Jezusa  w  Maryi”* ,  o  oddaniu  się  w  niewolę  Jezusowi  mieszkającemu  i  panującemu w  Maryi,  według  słów  przepięknej  modlitwy: 

*O,  Jezu,  żyjący  w  Maryi,  przyjdź  i  żyj  we  mnie* ,  w duchu  Twojej  świętości,  w  pełni  mocy  Twojej,  w  doskonałości  dróg  Twoich,  w  prawdzie  cnót Twoich,  w  uczestnictwie  tajemnic  Twoich. 

Panuj  we  mnie  nad  wszystkim  mocami  wrogów,  nad światem, szatanem i ciałem w mocy Twego Ducha, na chwałę Ojca. Amen.

 

*[Wielkie nabożeństwo do Ave Maria i Różańca.]*
249.  Piąte  ćwiczenie.  Niewolnicy Jezusa i Maryi z  wielkim  nabożeństwem  będą  odmawiali  *Zdrowaś  Maryjo* ,  którego  wartość, zasługę,  wspaniałość  i  konieczność  zna  tak  niewielu  światłych  nawet  chrześcijan.  Matka Najświętsza  ukazywała  się  kilkakrotnie  wielkim  świętym  (np.  św.  Dominikowi,  św.  Janowi Kapistranowi,  bł.  Alanowi  de  Rupe)  i  pouczała  ich  o  ogromnym  pożytku  płynącym  z  odmawiania tej  modlitwy. 

 

O  jej  wzniosłości  i  skuteczności  w  nawracaniu  dusz  święci  ułożyli  całe  tomy. Opowiadali  głośno  i  głosili  publicznie,  że  zbawienie  świata  rozpoczęło  się  od  Zdrowaś  Maryjo,  że zbawienie  każdego  poszczególnego  człowieka  również  jest  do  tej  modlitwy  przywiązane  i  tak,  jak Ave  sprawiło, że  zeschła i nieurodzajna ziemia zrodziła  Owoc  Żywota, tak bez  wątpienia sprawi ono także,  jeśli  je  nabożnie  będziemy  odmawiać,  że  w  duszach przyjmie się  ziarno słowa  Bożego i wyda Owoc  Żywota,  Jezusa  Chrystusa.

Zdrowaś Maryjo  –  to  rosa  niebiańska,  orzeźwiająca  ziemię, czyli  duszę,  żeby  wydała  owoc  w  swoim  czasie. 

Dusza,  niezraszana  tą  modlitwą,  tą  rosą  niebiańską, nie przynosi  owocu, rodzi tylko ciernie  i osty  i  narażona  jest  na  przekleństwo.

 

253.  Zdrowaś,  Maryjo  odmawiane  dobrze,  czyli  uważnie,  z  nabożeństwem  i  pokorą,  *jest  według świadectwa  świętych  nieprzyjacielem  szatana* ,  którego  zmusza  do  ucieczki;  jest  młotem,  który  go miażdży; 
jest  uświęceniem  duszy;  radością  aniołów,  śpiewem  wybranych, 
pieśnią  Nowego Testamentu;  rozkoszą  Maryi  i  chwałą  Trójcy  Przenajświętszej. 
Zdrowaś  Maryjo,  jest rosą  niebieską, co  sprawia,  że  dusza  staje  się  płodna; 
jest  czystym  i  pełnym  miłości  pocałunkiem,  jaki  składamy Maryi;  jest  czerwoną  różą,  którą  Jej  ofiarujemy,  kosztowną  perłą,  którą  Jej  składamy  w  ofierze; 
jest czarą  ambrozji  i  boskiego  nektaru,  który  Jej  dajemy.  Wszystkie  te  porównania  pochodzą  z  ust świętych.

 

 

*Refleksja:*
Zrobić poważny rachunek sumienia, przyznając, że jesteśmy przyczyną cierpień Chrystusa. Przystąpić do sakramentu pojednania z myślą o Całkowitym Poświęceniu się Jezusowi przez Maryję.

 

*Modlitwy na zakończenie:*

 

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

 

 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

 

 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

 

 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

 

 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 

*》Litania do Najświętszego Imienia Jezus*
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

 

Jezu, Synu Boga żywego, *zmiłuj się nad nami.*
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

 

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

 

Od zła wszelkiego, *wybaw nas Jezu*
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

 

*Dziś 28 maja słuchaj 31 cz.:*

 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

 
Prezentujemy 33-dniowe Przygotowanie do oddania swojego życia Jezusowi przez Maryję
wg. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
Każdego dnia zaprosimy Państwa do odbycia ćwiczeń duchowych, wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort” Br. Jacques HUBERT, które stanowią piękną drogę do Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.
 
Przygotowanie rozpoczniemy 28 kwietnia –  w dniu wspomnienia św. Ludwika, a zakończymy Aktem Zawierzenia – 31 maja, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
 
Materiały składają się z modlitw na każdy dzień oraz z tekstów do codziennej medytacji. Poprowadzą nas przez poszczególne etapy rekolekcji, jakimi są: wyzbycie się ducha tego świata (12 dni), poznanie siebie (7 dni), poznanie Maryi (7 dni) i poznanie Jezusa (7 dni).
 
W materiałach użyto skrótów następujących dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort:
TPN – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
MMP – Miłość Mądrości Przedwiecznej
TM – Tajemnica Maryi
LPT – List do Przyjaciół Krzyża
MP – Modlitwa Płomienna
SRS – Przedziwny Sekret Różańca Świętego
 
——————
 
Dostępne są także nagrania audio Ojców Montfortanów, w formie 33-dniowych Rekolekcji: o. Mihovila Filipovića SMM, o. Nikoli Tandary SMM i o. Miry M. M. Ravlića SMM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLP0Zw6I3wNIQRRFGvZTU4FezDv5uhNAgM
Stanowią one alternatywę do tekstów pisanych. Najlepiej zdecydować się na jedną z form. 

》》》  28 kwietnia 2023r  《《《

Dzień 1 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

pierwszy z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

*Czytania na dziś:*

*Po pierwsze:* Nie ulegać wpływom ducha tego świata

Wybrane wersety do medytacji: _Nie bierzcie więc wzoru z tego świata_ , _Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie._

*Czytanie: Rz. 12. 1-2*

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe

oraz *Czytanie: Mt 5. 1-12*

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł,  przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu,  albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą,  albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi,  albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,  albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca,  albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,  albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  Cieszcie się i radujcie,  albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 
*Rozmyślanie:*
Wolą Boga wobec ciebie zdobycie świętości Bożej
*Św. Ludwik Maria: TM 3*
Duszo, żywy obrazie Boga, odkupiona najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa, wolą Boga wobec ciebie jest, byś – jak On – stała się święta w tym życiu, i – jak On – chwalebna w życiu przyszłym. 
Twoim najpewniejszym powołaniem jest zdobycie świętości Bożej. Ku niej powinny zmierzać wszystkie twoje myśli, słowa i uczynki, twoje cierpienia i wszystkie dążenia twojego życia; inaczej opierać się będziesz samemu Bogu, nie czyniąc tego, do czego On cię stworzył i obecnie zachowuje.  Ach, cóż za przedziwne to dzieło! Proch przemieniony zostaje w światłość, brud w czystość, grzech w świętość, stworzenie w Stwórcę i człowiek w Boga! O, zaprawdę, dzieło godne podziwu – powtarzam, ale i dzieło trudne samo w sobie, i dla samej tylko natury ludzkiej niemożliwe. Jedynie Bóg, udzielając łaski przeobfitej i nadzwyczajnej, może doprowadzić owo dzieło do końca; a przecież nawet stworzenie całego świata nie jest równie ogromnym jak to arcydziełem…

*Refleksja:* Co myślisz o wezwaniu do pójścia montfortańską MAŁĄ DROGĄ? Co myślisz o wezwaniu do świętości za sprawą poświęcenia się Jezusowi przez Maryję? Jak wielka to Łaska.

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 28 kwietnia słuchaj 1 cz.:*
Całość pod linkiem:
.

》》》 29 kwietnia 2023r 《《《
Dzień 2 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort” Br. Jacques HUBERT

drugi z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

*Czytania na dziś:*

*Po drugie:* Unikać chełpliwości i zadufania w sobie

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.”_
_”Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”_

*Czytanie: Łk 14, 28-30*

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.”

*Mt 5,48; 6,1-6*

5,48 Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
6,1-6 Czystość zamiarów
6 1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Jałmużna
2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Modlitwa
5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

*Rozmyślanie:*
Jakie środki wybierzesz? Pokorę serca, ciągłą modlitwę, całkowite umartwienie, zdanie się na Bożą Opatrzność i zgadzanie się z wolą Bożą?

*Św. Ludwik TM 4*
[4] Cóż zatem uczynisz, Duszo? Jakie wybierzesz środki, żeby wznieść się tam, dokąd cię Bóg wzywa? Środki potrzebne ku zbawieniu i świętości znane są wszystkim, wymienione są w Ewangelii, wyjaśnione przez mistrzów życia duchowego oraz praktykowane przez Świętych i konieczne dla wszystkich, którzy chcą się zbawić i dojść do doskonałości. Są to: pokora serca, ciągła modlitwa, wszechstronne umartwienie, zdanie się na Opatrzność Bożą i zgadzanie się z wolą Bożą.

*Refleksja:*
Ile czasu poświęcisz na codzienną modlitwę osobistą? Ważne postanowienie należy podjąć już dziś.

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 29 kwietnia słuchaj 2 cz.:*
https://youtu.be/W8E_cV_WDwg

Całość pod linkiem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》  30 kwietnia 2024r  《《《
Dzień 3 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

trzeci z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

 

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort

 

 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

 

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

 

*Czytania na dziś:*

*Po trzecie:* Kto może być zbawiony?

 

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Któż więc może się zbawić?”_
_”u Boga wszystko jest możliwe”_
_”otrzymał stokroć więcej teraz (…) a życia wiecznego w czasie przyszłym”_

 

*Czytanie: Mk 10, 23-31*

 

Niebezpieczeństwo bogactw
23 Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». 24 Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego [tym, którzy w dostatkach pokładają ufność]. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» 27 Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

 

 

Nagroda za dobrowolne ubóstwo
28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». 29 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól 30 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 31 Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

*Mt 7, 17-21*

 

17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.
Łudzenie samego siebie
21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

 

 

*Rozmyślanie:*
Mądrość,  powiada  Duch  Święty,  nie bywa  znaleziona  w  ziemi  rozkosznie  żyjących.
Wszyscy  ci,  którzy  należą  do  Chrystusa  Jezusa (…) każdego dnia noszą swój krzyż.

 

 

*Św. Ludwik MMP 194*
KONIECZNOŚĆ UMARTWIENIA
194. Mądrość,  powiada  Duch  Święty,  nie bywa  znaleziona  w  ziemi  rozkosznie  żyjących,  tych  którzy  dają  się  porwać  namiętnościom  i  ulegają władzy  zmysłów.  Albowiem  ci  którzy  są  w  ciele,  nie  mogą  podobać  się  Bogu;  ponieważ  mądrość ciała  jest  nieprzyjaciółką  Boga:  Qui  in  carne  sunt,  Deo  placere  non  possunt.  Sapientia  carnis inimica  est  Deo 192.  Nie  będzie  trwał  duch  mój  na  wieki  w  człowieku,  gdyż  jest  ciałem:  Non permanebit  spiritus  meus  in  homine…,  quia  caro  est. Wszyscy  ci,  którzy  należą  do  Chrystusa  Jezusa,  Mądrości  Wcielonej,  ukrzyżowali  swoje  ciało  z jego  wadami  i  pożądliwościami,  noszą  teraz  i  zawsze  umartwienie  Jezusa  w  swoim  ciele;  zadają sobie  nieustannie  gwałt;  każdego  dnia  noszą  swój  krzyż  i  –  wreszcie  –  umarli  z  Chrystusem,  a nawet  zostali  razem  z  nim  pogrzebani 193. Oto  słowa  Ducha  Świętego.  Pokazują  one  jaśniej  niż  dzień,  że  –  aby  mieć  Mądrość  Wcieloną, Jezusa  Chrystusa  –  trzeba  praktykować  umartwienie,  wyrzeczenie  się  świata  i  samego  siebie.

 

 

*Refleksja:*
Jesteś wierny codziennej modlitwie i Mszy Świętej?

 

*Modlitwy na zakończenie:*

 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

 

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

 

 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

 

 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

 

 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

 

 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

 

 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

 

 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

 

*Dziś 30 kwietnia słuchaj 3 cz.:*

 

 

Całość pod linkiem:

 

 
》》》  1 maja 2024r  《《《
Dzień 4 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

 

czwarty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

 

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

 

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort

 

 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

 

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

 

*Czytania na dziś:*

*Po czwarte:* Ludzie „światowi” szukają wymówek

 

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Wszyscy jednomyślnie wymawiać”_
_”Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”_
_”Wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych”_
_”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.”_

 

*Czytanie: Łk 14, 16-24*

 

Przypowieść o uczcie*
14 16 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym:

 

Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe*. 18 Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 19 Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!”

20 Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 21 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” 22 Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”.

23 Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. 24 Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

*Mt 5, 27-37*

 

KAZANIE NA GÓRZE*
Szóste przykazanie
5 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!* 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

 

29 * Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.

30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy*.

32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa*.

 

Ósme przykazanie
33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*.

 

34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie*. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

 

*Rozmyślanie:*
„Mędrzec światowy”
„Nie troszcząc się zbytnio o chwałę i sprawę Bożą”

 

*Św. Ludwik MMP 76*

76.  Mędrzec  światowy  jest  człowiekiem,  co  umie  dobrze  dbać  o  swoje  sprawy  i  wszystko obrócić  na  swoją  korzyść,  choć  z  pozoru  wcale  nie  chce  tego  czynić;  który  zna  sztukę  maskowania się  i  zręcznego  zwodzenia,  tak,  by  nikt  tego  nie  spostrzegł;  który  mówi  lub  robi  jedno,  a  myśli drugie;

któremu  nie  umknie  nic  ze  światowych  manier  i  uprzejmości;  który  potrafi  dostosować  się do  wszystkiego,  by  swe  cele  osiągnąć,  nie  troszcząc  się  zbytnio  o  chwałę  i  sprawę  Bożą;

który dokonuje  potajemnej,  lecz  śmiertelnej  ugody:  prawdy  z  kłamstwem,  Ewangelii  ze  światem,  cnoty  z grzechem,  Jezusa  Chrystusa  z  Belialem;  który  chce  uchodzić  za  człowieka  uczciwego,  ale  nie  za dewota;  który  z  łatwością  lekceważy,  zatruwa  albo  oskarża  wszelkie  pobożne  praktyki,  do  jego praktyk  nie  pasujące.

Wreszcie,  mędrzec  życiowy  jest  człowiekiem,  co  –  kierując  się  jedynie światłem  zmysłów  i  ludzkiego  rozumu  –  stara  się  tylko  przybrać  pozory  chrześcijanina  i  uczciwego człowieka,  nie  wkładając  wiele  wysiłku  w  to,  by  podobać  się  Bogu  czy  żałować,  przez  pokutę,  za grzechy,  jakie  popełnił  przeciw  Jego  boskiemu  Majestatowi.

 

*Refleksja:*
Jakie są wymówki, którymi się najczęściej posługuję, żeby nie iść za Jezusem Chrystusem?

 

*Modlitwy na zakończenie:*

 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

 

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

 

 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

 

 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

 

 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

 

 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

 

 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

 

 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

 

*Dziś 1 maja słuchaj 4 cz.:*

 

 

Całość pod linkiem:

 

 
》》》  2 maja 2024r  《《《
Dzień 5 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

piąty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po piąte:* Ciasna brama

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Ciasna jest brama”_
_”Daj temu , kto cię prosi”_
_”Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”_
 

*Czytanie: Mt 7,14*

KAZANIE NA GÓRZE
Ciasna brama
7 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
 

*Mt 5, 38-48*

KAZANIE NA GÓRZE*
Prawo odwetu*
5 38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!* 39 * A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Miłość nieprzyjaciół*
43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził*. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
 

*Rozmyślanie:*
„Lepsza jest mądrość niźli siła”
„Pożądanie mądrości przywodzi do wiecznego królestwa”
„On uczynił małego i wielkiego, i jednako o wszystkich ma pieczę.”
„Pożądajcież tedy słów moich, miłujcie je”
 

*Św. Ludwik MMP 3-4*
3.  1.  Lepsza  jest  mądrość  niźli  siła,  i  mąż  roztropny  niźli  mocny
2.  Słuchajcie,  królowie,  i  zrozumiejcie;  nauczcie  się,  sędziowie  krańców  ziemi!
3.  Nadstawcie  uszu  wy,  którzy  władacie  ludem  i  chlubicie  się  z  mnóstwa  narodów.
4.  Ponieważ  od  Pana  dana  wam  jest  władza  i  moc  od  Najwyższego,  który  badać  będzie  uczynki wasze  i  myśli  wasze  roztrząsać;
5.  ponieważ  będąc  sługami  królestwa  Jego,  nie  sądziliście  sprawiedliwie,  aniście  nie  strzegli prawa  sprawiedliwości,  aniście  nie  chodzili  według  woli  Bożej:
6.  Strasznie  i  prędko ukaże  się  wam,  bo  najsroższy  sąd  dla  tych  będzie,  co  nad  innymi  stoją.
7.  Mały  bowiem  otrzyma  miłosierdzie,  ale  mocarze  mocne  męki  cierpieć  będą.
8.  Bo  na  niczyją  osobę  Bóg  nie  będzie  dbał,  ani  się  nie  zlęknie  niczyjej  wielkości;  gdyż  on  uczynił małego  i  wielkiego,  i  jednako  o  wszystkich  ma  pieczę.
9.  Ale  nad  mocniejszym  mocniejsza  męka  wisi.
10.  Do  was  tedy,  królowie,  są  te  mowy  moje,  abyście  się  nauczyli  mądrości,  a  nie  upadli.
11.  Którzy  bowiem  będą  strzec  sprawiedliwości  sprawiedliwie,  będą  usprawiedliwieni,  a  którzy się  tego  nauczą,  znajdą  stosowną  odpowiedź.
12.  Pożądajciesz  tedy  słów  moich,  miłujcie  je,  a  będziecie  mieć  naukę.
4.  13.  Jaśniejąca  jest  i  nigdy  niewiędnąca  mądrość,  i  łatwo  spostrzegają  ją  ci,  którzy  ją  miłują,  i znajdują  ci,  którzy  jej  szukają;
14.  uprzedza  tych,  którzy  jej  pożądają,  aby  im  się  pierwsza  ukazała.
15.  Kto  do  niej  rano  wstanie,  nie  będzie  się  trudził,  bo  ją  znajdzie  siedzącą  u  drzwi  swoich.
16.  Myśleć  tedy  o  niej  jest  doskonałą  roztropnością,  a  kto  dla  niej  czuwać  będzie,  rychło bezpieczny  będzie.
17.  Bo  tych,  którzy  jej  są  godni,  sama  obchodzi  szukając  i  na  drogach  wesoło  się  im  pokazuje,  i zabiega  im  ze  wszelkim  staraniem.
18.  Początkiem  jej  bowiem  jest  szczere  pożądanie  nauki,
19.  a  troska  o  naukę  miłością  jest,  miłość  jest  zachowaniem  jej  praw,  a  zachowanie  praw  jest zapewnieniem  nieskazitelności,
20.  a  nieskazitelność  czyni  bliskim  Bogu.
21.Tak  więc  pożądanie  mądrości  przywodzi  do  wiecznego  królestwa.
22.  Przeto  jeśli    się  kochacie  w  stolicach  i  w  berłach,  o  królowie  ludu,  miłujcie  mądrość,  abyście na  wieki  królowali.
23.  Miłujcie  światło  mądrości,  wszyscy,  którzy  nad  ludem  przełożeni  jesteście.
24.  A  czym  jest  mądrość  i  jak  się  poczęła,  powiem,  i  nie  zataję  przed  wami  tajemnic  Bożych,  ale od  początku  narodzenia  wyśledzę  i  jasno  wyłożę  poznanie  jej,  a  nie  pominę  prawdy;
25.  ani  z  tym,  który  wysechł  od  zazdrości,  nie  pójdę  w  drogę,  gdyż  taki  człowiek  nie  będzie uczestnikiem  mądrości.
26.  Mnóstwo  mądrych  zaś  jest  zbawieniem  okręgu  ziemi,  a  król  mądry  jest  podporą  ludu.
27. przeto przyjmijcie naukę przez słowa moje, a będzie wam pożyteczna.
 

*Refleksja:*
Czy kierujesz się Ewangelią, czy dajesz się ponieść duchowi tego świata?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 2 maja słuchaj 5 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 
》》》  3 maja 2024r  《《《
Dzień 6 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

szósty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po szóste:* Ludzie „światowi” są obłudnikami

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Biada wam… obłudnicy”_
_”Wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.”_
 

*Czytanie: Mt 23, 25-28*

MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Biada obłudnikom
23 25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. 26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. 27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
 

*Mt 6, 1-6*

KAZANIE NA GÓRZE*
*Czystość zamiarów*
6 1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
*Jałmużna*
2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
*Modlitwa*
5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
 

*Rozmyślanie:*
„pozornych czcicieli… czcicieli obłudnych… cziciele interesowni…”
„Są to fałszywi czciciele”
 

*Św. Ludwik TPN 102-103*
*[6. Czciciele obłudni]*
102.  Do  pozornych  czcicieli  Najświętszej  Dziewicy  zaliczyć  trzeba  przede  wszystkim  czcicieli obłudnych,  którzy  pod płaszczem tej Dziewicy  wiernej ukrywają  swe  grzechy  i złe przyzwyczajenia, by w oczach ludzi uchodzić za takich, jakimi w rzeczywistości nie są.
*[7. Czciciele interesowni]*
103.  Czciciele  interesowni  wreszcie  tylko  po  to  uciekają  się  do  Najświętszej  Dziewicy,  by  wygrać jakiś  proces,  uniknąć  jakiegoś  niebezpieczeństwa,  wyleczyć  się  z  jakiejś  choroby  lub  w  podobnych potrzebach.  Inaczej  o  Panience  Najświętszej  zapomnieliby.  Są  to  czciciele  fałszywi,  którzy  nie  są mili Bogu ani Matce Najświętszej.
 

*Refleksja:*
Jaki obraz samego siebie pokazujesz światu?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 3 maja słuchaj 6 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 

》》》  4 maja 2024r  《《《
Dzień 7 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

siódmy z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po siódme:* Duch sprzeciwia się ciału

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało”_
_”nierząd, nieczystość, wyuzdanie”_
_”nienawiść, spór, zawiść…”_
 

*Czytanie: Gal 5, 16-21*

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Napięcie między „duchem” a „ciałem”
5 16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
 

*Mt 6, 7-23*

6 *Modlitwa*
7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
 

9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego3 daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
 

*Post*
16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
 

*Dobra trwałe*
19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
22 Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 23 Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!
 

*Rozmyślanie:*
„Mądrość cielesna to umiłowanie przyjemności.”
„Nienawidząc tego, co mogłoby zadać cierpienie ich ciału”
 

*Św. Ludwik MMP 81*
81. Mądrość cielesna to umiłowanie przyjemności. Tę właśnie mądrość wyznają mędrcy tego świata, szukając zmysłowych tylko rozkoszy; lubując się w dobrej kuchni; odsuwając od siebie wszystko, co może być umartwieniem czy niewygodą dla ciała: posty, umartwienia itp; myśląc zazwyczaj tylko o piciu, jedzeniu, zabawie, śmiechu, rozrywce i miłym spędzaniu czasu; szukając miękkich łóżek, uciesznych zabaw, przyjemnych uczt i dobrego towarzystwa. Zakosztowawszy zaś bez skrupułów wszystkich tych przyjemności, jakich zakosztować mogli nie narażając się światu i bez uszczerbku dla zdrowia, szukają spowiednika najmniej skrupulatnego (tak właśnie nazywają pobłażliwych spowiedników, którzy nie wypełniają swoich obowiązków), aby od niego łatwo uzyskać spokój w swym gnuśnym i zniewieściałym życiu oraz całkowite odpuszczenie wszystkich grzechów. Mówię, łatwo; bo ci mędrcy według ciała zwykle nie chcą za pokutę niczego więcej prócz kilku modlitw czy jakiejś jałmużny, nienawidząc tego, co mogłoby zadać cierpienie ich ciału.
 

*Refleksja:*
Każdy z nas doświadcza słabości i impusów ciała. W jaki sposób działają na mnie tego rodzaju pokusy?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 4 maja słuchaj 7 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 

》》》  5 maja 2024r  《《《
Dzień 8 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

ósmy z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po ósme:* Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło”_
_”Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła”_
 

*Czytanie: J 3, 19-21*

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Nikodem
3 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».
 

*Mt 6, 24-34*

KAZANIE NA GÓRZE*
*Dobra trwałe**
6 24 * Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
*Zbytnie troski**
25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę* dołożyć do wieku swego życia?
28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.
29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?
31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy*.
 

*Rozmyślanie:*
„Diabelska mądrość to umiłowanie i poważanie zaszczytów”
„honorów”
„godności”
„wysokich urzędów”
 

*Św. Ludwik MMP 82*
82. Diabelska mądrość to umiłowanie i poważanie zaszczytów. Tę właśnie mądrość wyznają mędrcy tego świata, wówczas gdy pragną – choćby potajemnie – zaszczytów, honorów, godności i wysokich urzędów; kiedy zabiegają o to, by zostali zauważeni przez ludzi, by byli szanowani, chwaleni i oklaskiwani; gdy w swoich studiach, pracy, walkach, w swych słowach i czynach mają na względzie jedynie uznanie i pochwałę ludzi, chcąc uchodzić za osoby pobożne, za ludzi uczonych, wielkich dowódców, mądrych prawodawców, za osoby ogromnych i znakomitych zasług albo ludzi o wielkim znaczeniu; kiedy nie mogą znieść wzgardy i potępienia; kiedy ukrywają to, co w nich wadliwe, a ukazują to tylko, co w nich piękne.
 

*Refleksja:*
Zrób rachunek sumienia i podejmij decyzję, kiedy przystąpisz do sakramentu pojednania. Jeśli nie, zdecyduj kiedy spotkasz się z księdzem.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 5 maja słuchaj 8 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 

》》》  6 maja 2024r  《《《
Dzień 9 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

dziewiąty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po dziewiąte:* Odrzuć uczynki ciemności

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”uczynki ciemności”_
_”nie troszczcie się zbytnio o ciało”_
 

*Czytanie: Rz 13, 11-14*

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA – ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Chrześcijanin dzieckiem światłości
13 11 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 12 Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! 13 Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości*. 14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
 

*Mt 7, 1-5*

KAZANIE NA GÓRZE*
Powściągliwość w sądzeniu.
*Obłuda**
7 1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. 3 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? 4 Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? 5 Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
 

*Rozmyślanie:*
„Pobudza duszę do unikania grzechu”
„Naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny”
„pokory”
„wiary”
„Jej nieustannaj modlitwy”
„Jej czystości”
„Jej cierpliwości”
„Jej Boskiej mądrości”
 

*Św. Ludwik TPN 108*
[3. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte.]  108.  Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny  jest święte, to znaczy:  pobudza  duszę  do unikania  grzechu  i  do  naśladowania  cnót  Najświętszej  Maryi  Panny,  zwłaszcza  –  Jej  głębokiej pokory,  żywej  wiary,  świętego  posłuszeństwa,  stałości  w  modlitwie,  wszechstronnego  umartwienia, boskiej  czystości,  Jej  głębokiego  miłosierdzia,  Jej  heroicznej  cierpliwości,  anielskiej  słodyczy  i mądrości zaiste boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.
 

*Refleksja:*
Wybierz jedną z cnót Maryi i staraj się praktykować ją przez cały dzień.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 6 maja słuchaj 9 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 
》》》  7 maja 2024r  《《《
Dzień 10 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

dziesiąty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

*Czytania na dziś:*

*Po dziesiąte:* Gdzie jest prawdziwe szczęście

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają  twojej duszy od ciebie”_
_”Masz wielkie zasoby dóbr”_
_”Odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”_

*Czytanie: Łk 12, 16-21*

*Ostrzeżenie przed chciwością*
12 16 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

*Mt 7, 6-12*

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KAZANIE NA GÓRZE
*Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda*
7 6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały*.
*Wytrwałość w modlitwie**
7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
*Złota zasada postępowania*
12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
*Rozmyślanie:*
„Czciciele zarozumiali”
„trwają spokojnie w złych nałogach”
*Św. Ludwik TPN 97-98*
97.  Czciciele  zarozumiali  to  grzesznicy    pozostający  niewolnikami  swych  namiętności,  lub miłośnicy  świata,  którzy  pod  pięknym  mianem  chrześcijan  i  czcicieli  Maryi  ukrywają  pychę  i skąpstwo,  nieczystość  niesprawiedliwość,  złość,  obmowę  przekleństwo  itd.  Pod  pozorem,  że  są czcicielami  Matki  Najświętszej,  trwają  spokojnie  w  złych  nałogach,  nie  zadając  sobie najmniejszego  trudu,  by  się  poprawić. 

Wmawiają  sobie,  że  Pan  Bóg  im  przebaczy,  że  nie  umrą  bez spowiedzi  i  nie  będą  potępieni,  ponieważ  odmawiają  Różaniec,  poszczą  w  soboty,  należą  do Bractwa  Różańcowego, do Szkaplerza  lub Sodalicji  i noszą  medalik Matki  Bożej,  itd.

Jeśli  ktoś  im  zwróci  uwagę,  że  ich  nabożeństwo  to  tylko  szatańska  ułuda  lub  zgubne zuchwalstwo,  mające  ich  doprowadzić  do  wiecznego  potępienia,  nie  chcą  wierzyć. 

Odpowiadają: Bóg  jest  dobry  i  miłosierny  i  nie  po  to  nas  stworzył,  by  nas  potępić;  nie  ma  człowieka,  który  by  nie grzeszył;  nie  umrą  bez  spowiedzi;  żal  doskonały  za  grzechy  w  chwili  śmierci  wystarczy,  zwłaszcza iż  mają  nabożeństwo  do  Najświętszej  Maryi  Panny,  noszą  szkaplerz;  odmawiają  codziennie,  nie chełpiąc  się  tym,  siedem  Ojcze  nasz  i  siedem  Zdrowaś,  Maryjo  na  Jej  cześć,  a  nawet  od  czasu  do czasu  odmawiają  Różaniec  i Godzinki  do Najświętszej Panienki;  poszczą  itp.

Aby  potwierdzić  to,  co  mówią,  i  więcej  się  tym  zaślepić,  przytaczają  rozmaite  historie  – mniejsza:  usłyszane  czy  przeczytane  w  książkach,  prawdziwe  zmyślone  –  zaświadczające, 

że  pewne osoby  zmarłe  w  grzechu  śmiertelnym  bez  spowiedzi  zostały  cudem  wskrzeszone,  aby  się  mogły wyspowiadać; 

że  w  innym  przypadku  dusza  biednego  grzesznika  pozostała  cudownym  sposobem  w ciele  tak  długo,  dopóki  tenże  nie  odprawił  spowiedzi; 

że  wielu  otrzymało  od  Boga  przez miłosierdzie  Najświętszej  Maryi  Panny  łaskę  doskonałego  żalu  za  grzechy,  odpuszczenie  ich  w chwili  śmierci  i  dostąpiło  zbawienia. 

A  wszystko  to  stało  się  dlatego,  iż  osoby  te  za  życia odmawiały  pewne  modlitwy  lub  spełniały  niektóre  praktyki  religijne  na  cześć  Najświętszej  Panny, więc i oni się tego spodziewają.

98.  Nie  ma  w  chrześcijaństwie  nic  tak  godnego  potępienia,  jak  ta  szatańska  zarozumiałość. 

Bo  czyż może  ktoś  mówić  szczerze,  że  kocha  i  czci  Najświętszą  Dziewicę,  jeśli  swymi  grzechami  kłuje, przebija,  krzyżuje  i  znieważa  bezlitośnie  Jezusa  Chrystusa,  Jej  Syna? 

Gdyby  Maryja  przez  swe miłosierdzie  z  reguły  ratowała  ludzi  tego  rodzaju,  to  wprost  popierałaby  zbrodnię  i  dopomagała  w ukrzyżowaniu i znieważaniu swego Syna.

Któż ośmieliłby się coś podobnego przypuścić?

*Refleksja:*
Czy jest w twoim życiu jakiś grzech lub wada, których nie próbujesz pokonać? Czemu godzisz się na to bez walki?

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 7 maja słuchaj 10 cz.:*
Całość pod linkiem:

》》》  8 maja 2024r  《《《
Dzień 11 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

jedenasty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po jedenaste:* Wierność w drobnych rzeczach

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Wprowadzajcie zaś słowo w czyn”_
_”Jeśli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka”_
_”w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływòw świata”_
 

*Czytanie: Jk 1, 21-27*
*Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?*
1 21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności*, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata*.
 

*Mt 7, 13-20*

KAZANIE NA GÓRZE*
*Ciasna brama**
7 13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami*
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami*.
16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
20 A więc: poznacie ich po ich owocach.
 

*Rozmyślanie:*
„Chwytają się wszystkich możliwych nabożeństw ku czci Najświętszej Panny i wstępują do Jej stowarzyszeń”
„wierność i stałość”
„mimo pokus pochodzących od świata, szatana i ciała”
 

*Św. Ludwik TPN 101*
[5. Czciciele niestali]
101.  Czciciele  niestali  to  ci,  co  służą  Matce  Najświętszej  dorywczo  i  kapryśnie.  Raz  są  żarliwi,  raz obojętni;  raz  są  gotowi  zrobić  wszystko,  by  służyć  Najświętszej  Pannie,  a  niebawem  stają  się zupełnie  inni.  Chwytają  się  wszystkich  możliwych  nabożeństw  ku  czci  Najświętszej  Panny  i wstępują  do  Jej  stowarzyszeń,  a  potem  nie  spełniają  wypływających  stąd  obowiązków.  Zmieniają się  jak  księżyc 105.  Toteż  Maryja  trzyma  ich  jak  księżyc  u  stóp  swoich,  bo  zmienni  są,  a  niegodni,  by zaliczono  ich  do  grona  owych  sług  Panny  wiernej,  których  udziałem  jest  wierność  i  stałość.  Lepiej nie  podejmować  się  wielu  modlitw  i  praktyk  pobożnych;  lepiej  spełniać  ich  mniej,  lecz  wiernie  i  z miłością, mimo pokus pochodzących od świata, szatana i ciała.
 

*Refleksja:*
Wierność i stałość w małych rzeczach jest ważniejsza niż sporadyczne realizowanie wielkich dzieł. Jeśli nie chodzisz na Mszę Świętą w każdą niedzielę, podejmij postanowienie, że będziesz to czynił. Jeśli jesteś w tym wierny, zastanów się, co możesz zrobić, aby twoje uczestnictwo było lepsze.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 8 maja słuchaj 11 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 

》》》  9 maja 2024r  《《《
Dzień 12 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

dwunasty z 12 dni – wyzbycia się ducha tego świata

Wprowadzenie
Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.
Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.
 

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po dwunaste:* Być prawdomównym i szczerym

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Uświęć ich w prawdzie”_
_”Słowo Twoje jest prawdą”_
 

*Czytanie: J17, 14-19*
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
*Prośba za uczniów*
17 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich* w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie*.
 

*Mt 7, 21-29*

KAZANIE NA GÓRZE*
*Łudzenie samego siebie**
7 21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”
*Dobra lub zła budowa**
24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». 28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. 29 Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie*.
 

*Św. Ludwik MMP 74*
*Wybór Prawdziwej Mądrości*
74.  Bóg  ma  swoją  Mądrość,  a  jest  to  jedyna  i  prawdziwa,  jaką  kochać  trzeba  i  szukać  jej  jak wielkiego  skarbu.  Ale  zepsuty  świat  też  ma  swoją  mądrość;  i  powinno  się  ją  osądzić  i  znienawidzić jako  złą  i  szkodliwą.  Filozofowie  również  mają  swoją  mądrość;  powinno  się  nią  wzgardzić  jako bezużyteczną,  a  częstokroć  jako  dla  zbawienia  niebezpieczną. Dotychczas  mówiliśmy  o  Mądrości  Bożej  duszom  doskonałym,  jak  zaznacza  Apostoł 71,  przede wszystkim  z  obawy,  by  nie  dały  się  one  zwieść  fałszywym  blaskiem  mądrości  światowej.  Teraz ukażemy jej obłudę i złośliwość tej ostatniej.
 

*Rozmyślanie:*
„Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata”
„miłości bliźniego”
„wąską drogą do Boga”
„w prawej ręce krucyfiks”
„różaniec w lewej”
„święte imiona Jezusa i Maryi na sercu”
 

*Św. Ludwik TPN 59*
59. Wiemy  wreszcie,  że  będą  to  prawdziwi  uczniowie  Jezusa  Chrystusa,  idący  śladami  Jego ubóstwa,  pokory,  wzgardy  dla  świata,  miłości  bliźniego. 
Będą  nauczali,  jak  iść  wąską  drogą  do Boga  w  świetle  czystej  prawdy,  tj.  według  Ewangelii,  a  nie  według  zasad  świata,  bez  względu  na osobę,  nie  oszczędzając  nikogo,  bez  obawy  przed  kimkolwiek  ze  śmiertelnych,  choćby najpotężniejszym. 
W  ustach  będą  mieli  obosieczny  miecz  słowa  Bożego 55;  na  ramionach  nieść  będą zakrwawiony  proporzec  Krzyża,  w  prawej  ręce  krucyfiks,  różaniec  w  lewej,  święte  imiona  Jezusa  i Maryi na sercu, a  w całym ich postępowaniu zajaśnieje  skromność  i umartwienie Jezusa Chrystusa.
 

Takimi  oto  będą  owi  wielcy  mężowie,  którzy  się  pojawią,  a  których  Maryja  ukształtuje  i wyposaży  na  rozkaz  Najwyższego,  by  Królestwo  Jego  rozprzestrzeniali  nad  krainą  bezbożnych, bałwochwalców  i  mahometan.  Kiedy  i  jak  to  się  stanie?…  Jest  to  wiadome  Bogu  samemu. 

My  zaś milczmy, módlmy  się, prośmy, wyczekujmy: Z tęsknotą czekałem na Pana. (Ps 40,2)

*Refleksja:*
Jezus mówi nam, że nie powinniśmy być niewolnikami tego świata. W jaki sposób możemy bardziej otworzyć się na innych?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza (łac. Ave, Maris Stella)*

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień:

*Dziś 9 maja słuchaj 12 cz.:*
 

Całość pod linkiem:
 

》》》  10 maja 2024r 《《《
Dzień 13 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*1 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po pierwsze:* Ochrzczeni w Chrystusie

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa”_
_”Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechów”_
_”umarł dla grzechu tylko raz”_
_”Umarliście dla grzechu”_
_”żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”_
 

*Czytanie: Rz 6, 3-11*
EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD GRZECHU
 

*Chrzest to śmierć grzechowi*
6 3 * Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
 

4 Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała*dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.

7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu*.

8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,

9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.

11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

*Łk 2, 1-11*

*Narodzenie Jezusa*
2 1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta*, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz*. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego* Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
 

*Pasterze u żłóbka*
8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
 

*Rozmyślanie:*
„Przyrzekają ludzie wyrzec się szatana i jego pychy”
„Któż dotrzymuje wiernie obietnic chrztu św.”
„Żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św.”
 

*Św. Ludwik TPN 127*
127.  W  czasie  Chrztu  świętego  –  mówi  św.  Tomasz  –  przyrzekają  ludzie  wyrzec  się  szatana  i  jego pychy. Przyrzeczenie  to  –  jak mówi św. Augustyn  –  jest  największe i najuroczystsze. To  samo  mówią  kanoniści:  Najważniejszym  ślubem  jest  ten,  który  składamy  na  Chrzcie świętym.  Lecz  któż  dochowuje  owego  uroczystego  ślubu?  Kto  dotrzymuje  wiernie  obietnic  Chrztu św.?  Czyż  większość  chrześcijan  nie  sprzeniewierza  się  wierności  obiecanej  Chrystusowi  na Chrzcie  św.?  Skąd  pochodzi  to  ogólne  rozprzężenie  moralne,  jeśli  nie  stąd,  że  żyjemy  zapominając o  obietnicach  i  zobowiązaniach  Chrztu  św.  i  że  mało  kto  osobiście  zatwierdza  i odnawia przymierze z  Bogiem, zawarte  przez  rodziców  chrzestnych.
 

*Refleksja:*
Na czym polegają przyrzeczenia chrzcielne? Czy jesteśmy tego świadomi? Czy byliśmy im wierni? Co należy uczynić?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 10 maja słuchaj 13 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》 11 maja 2024r 《《《
Dzień 14 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort” Br. Jacques HUBERT

*2 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

*Czytania na dziś:*

*Po drugie:* Jezus odkupił nas za niezmiernie wielką cenę

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Umarliście dla Prawa”_
_”Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie”_

*Czytanie: Rz 7, 4-6*

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD PRAWA
*Na wzór zależności małżeńskiej*
7 4 Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym – z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu.
5 Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.
6 Teraz zaś straciło moc nad nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.

*Rozmyślanie:*
„jako Jego członki i Jego niewolnicy, których odkupił nieskończenie drogo”
„do drzew posadzonych na roli Kościoła wzdłuż potoków łaski”
„której szczepem jest Jezus Chrystus”
„którego Pasterzem jest Chrystus”

*Św. Ludwik TPN 68*
*[Należymy do Jezusa Chrystusa i do Maryi jako niewolnicy.]*
68. Druga prawda: Z powyższych uwag wykazujących, kim Jezus Chrystus jest dla nas, wynika, że nie należymy do samych siebie, jak mówi Apostoł 61, lecz całkowicie do Chrystusa jako Jego członki i Jego niewolnicy, których odkupił nieskończenie drogo, bo za cenę swojej drogocennej Krwi 62.
Przed chrztem św. byliśmy niewolnikami szatana. Chrzest św. uczynił nas prawdziwymi niewolnikami Jezusa Chrystusa Bogu-człowiekowi 63; którzy mają żyć, pracować i umierać tylko po to, by rodzić owoc 64, by Go wielbić w naszym ciele i pozwolić Mu panować w naszej duszy, gdyż jesteśmy Jego zdobyczą, Jego ludem nabytym i Jego dziedzictwem 65. 66;

Dlatego przyrównuje nas Duch Święty:
1) do drzew posadzonych na roli Kościoła wzdłuż potoków łaski, mających rodzić owoc w swoim czasie
2) do latorośli, której szczepem jest Jezus Chrystus i która ma wydać obfite grona
3) do stada, którego pasterzem jest Chrystus i które ma rozmnażać się i hojnie dawać mleko 68; 67;
4) do ziemi urodzajnej, którą Bóg uprawia, a której ziarno mnoży się i przynosi plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny 69. Jezus Chrystus przeklął nieurodzajne drzewo figowe nieużytecznego sługę, który nie umiał pomnożyć swego talentu 70 i wydał wyrok potępienia na 71.

Wszystko to dowodzi, że Jezus Chrystus pragnie od nas, słabych ludzi, owoców, to znaczy dobrych uczynków, gdyż dobre uczynki nasze są Jego wyłączną własnością: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili 72. Przytoczone słowa Ducha Świętego wykazują, że Jezus Chrystus jest jedynym źródłem wszystkich naszych dobrych uczynków i ma być także ich celem ostatecznym, oraz że mamy Mu służyć nie tylko jako najemnicy, ale jako niewolnicy z miłości.

*Refleksja:*
Czy moje grzechy nadal panują nade mną? Jaki grzech powinien zostać usunięty?

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 11 maja słuchaj 14 cz.:*
https://youtu.be/-LAZ7zx95uE

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》  12 maja 2024r 《《《
Dzień 15 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*3 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po trzecie:* Jestem grzesznikiem

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”nie mamy grzechu”_
 

*Czytanie: 1 J 1, 8-10*

*Należy zerwać z grzechem*
1 8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki*.
 

*Rozmyślanie:*
„mieć szczere postanowienie unikania co najmniej wszelkiego grzechu śmiertelnego”
„trzeba zapierać się siebie, by unikać grzechu”
„łaski żalu doskanałego za grzechy i przebaczenia”
„odmawiać różaniec”
„nie będzie żył spokojnie w stanie grzechu”
 

*Św. Ludwik TPN 99-100*
99.  Twierdzę,  że  nadużywać  w  ten  sposób  nabożeństwa  do  Najświętszej  Maryi  Panny,  które  po nabożeństwie  do  Jezusa  Chrystusa  w  Najświętszym  Sakramencie  jest  najświętsze  i  najpewniejsze, znaczy  popełniać  przerażające  świętokradztwo  –  najgorsze  i  najmniej  zasługujące  na  przebaczenie, prawie  jak niegodnie przyjęta  Komunia święta.
 

Przyznaję  wprawdzie,  że  –  aby    być  prawdziwym  czcicielem  Najświętszej  Maryi  Panny  – nie  potrzeba  koniecznie  być  tak  świętym,  by  wystrzegać  się  wszelkiego  grzechu,  jakkolwiek  byłoby to  bardzo  pożądane.

Jednakże,  prawdziwy  czciciel  Maryi  musi  przynajmniej  (proszę  dobrze  uważać na  to, co teraz  powiem):

po  pierwsze,  mieć  szczere  postanowienie  unikania  co  najmniej  wszelkiego  grzechu śmiertelnego, który  Matkę tak samo znieważa, jak Syna;

po drugie,  zapierać  się siebie, by  unikać  grzechu;

po trzecie, należeć do bractw, odmawiać Różaniec lub inne modlitwy, pościć w soboty itd.

100.  Wszystko  to  przedziwnie  przyczynia  się  do  nawrócenia  nawet  najbardziej  zatwardziałych grzeszników.  Jeśli  czytelnik  znajduje  się  w  ich  liczbie,  to  radzę  mu  –  choćby  jedną  nogą  był  już  nad przepaścią  –  zastosować  te  ćwiczenia,  pod  warunkiem  jednak,  że  będzie  je  wykonywał  w  intencji uzyskania  u  Boga  za  pośrednictwem  Najświętszej  Maryi  Panny  łaski  żalu  doskonałego  za  grzechy  i przebaczenia  oraz  pokonania  złych  nałogów  i  że  nie  będzie  żył  spokojnie  w  stanie  grzechu  mimo wyrzutów  sumienia  i  wbrew  przykładowi  Jezusa  Chrystusa  i  świętych  oraz  wbrew  zasadom  świętej Ewangelii.

*Refleksja:*
Podejmij decyzję, że pozbędziesz się jakiegoś złego przyzwyczajenia.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 12 maja słuchaj 15 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》  13 maja 2024r 《《《
Dzień 16 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*4 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po czwarte:* Drzewo poznaje się po owocach

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc”_
_”Po owocu poznaje się każde drzewo”_
 

*Czytanie: Łk 6, 43-46*

*Drzewo i owoce**
6 43 Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. 44 Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny* nie zbiera się winogron.
45 Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
 

*Rozmyślanie:*
„Najlepsze nasze uczynki bywają zwykle splamione.”
„abyśmy całkowicie oczyścili się z tego, co w nas jest złego.”
 

*Św. Ludwik TPN 78*
*[Musimy wyzbyć się tego, co w nas złe.]*
78.  Trzecia  prawda:  najlepsze  nasze  uczynki  bywają  zwykle  splamione  i  skalane  przez  zło,  które  w nas  tkwi. 
 

Kiedy  się  wleje  czystej,  przezroczystej  wody  do  cuchnącego  naczynia  lub  wina  do  beczki, której  wnętrze  nie  jest  czyste,  wówczas  czysta  woda  i  dobre  wino  psują  się  i  łatwo  przesiąkają odorem.

Podobnie się dzieje, gdy Bóg do wnętrza naszej duszy, skażonej grzechem pierworodnym i uczynkowym,  złoży  rosę  niebieską  łaski  lub  przedziwne  wino  swej  miłości. 

Otóż  dary  Jego  psują się  zazwyczaj  i  plamią  skutkiem  zarodka  zła,  który  w  nas  pozostawił  grzech.  Wszystkie  nasze uczynki,  nawet  najwznioślejsze  cnoty,  bywają  nim  zarażone. 
Żeby  osiągnąć  doskonałość,  której zdobycie  nie  jest  możliwe  bez  łączności  z  Jezusem  Chrystusem,  bardzo  jest  więc  ważne,  abyśmy całkowicie  oczyścili  się  z  tego,  co  w  nas  złe. 
 

Inaczej  Pan  nasz,  który  jest  nieskończenie  czysty  i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci nas od swego Oblicza i z nami się nie zjednoczy.

*Refleksja:*
O czym myślisz, kiedy jesteś rozdrażniony? Na co wskazuje, twój stan ducha? Zastanów się nad tym szczerze.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 13 maja słuchaj 16 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

Z powodu usunięcia 1 odc., zaczynamy od 2 odc.:

*Dziś 13 maja słuchaj 2 odc.:*
35 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  14 maja 2024r 《《《
Dzień 17 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*5 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po piąte:* Jestem słaby

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Nieszczęsny ja człowiek!”_
_”Któż mnie wyzwoli z ciała”_
_”zawsze powinni się modlić i nie ustawać”_
 

*Czytanie: Rz 7, 21-25*

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD PRAWA
Skłonności upadłej natury
7 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym.
23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.
24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!*
25 Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu.
 

*Łk 18, 1-8*

*Moc wytrwałej modlitwy*
18 1 Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
2 «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
 

3 W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”

4 Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, 5 to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».

6 I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 7 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 8 Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

*Rozmyślanie:*
„Nasza słabość i ułomność”
„w duszy słabej i niestałej”
 

*Św. Ludwik TPN 87*
*[Łaski i skarby otrzymane od Boga jest nam bardzo trudno zachować.]*
87.  Piąta  prawda:  nasza  słabość  i  ułomność  sprawiają,  że  bardzo  nam  trudno  zachować  w  sobie otrzymane  od Boga  łaski i  skarby: 1)  Ponieważ  ów  skarb,  który  więcej  jest  wart  niż  niebo  i  ziemia,  w  kruchych  nosimy naczyniach 103,  mianowicie:  w  ciele  podlegającym  zepsuciu  i  w  duszy  słabej  i  niestałej,  którą najmniejsza drobnostka niepokoi i zniechęca.
*Refleksja:*
Ileż to razy zapomniałeś w swoim życiu podziękować Bogu? Przypomnij sobie różne sytuacje i złóż Bogu dziękczynie.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 14 maja słuchaj 17 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 14 maja słuchaj 3 odc.:*
33 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  15 maja 2024r 《《《
Dzień 18 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*6 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po szóste:* Powinienem stanąć w pokorze przed Bogiem

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.”_
 

*Czytanie: Łk 18, 9-14*

*Faryzeusz i celnik*
18 9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.
11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten*. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
 

*Łk 18, 15-17*

*Jezus przyjmuje dzieci**
18 15 Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im.
16 Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.
17 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
 

*Rozmyślanie:*
„nie jesteśmy godni”
„potrzebujemy Maryi, Jego świętej Matki”
„Pośredniczką u Niego, który jest naszym Pośrednikiem”
 

*Św. Ludwik TM 36*
36. Idąc  przez  Maryję  do  Jezusa  Chrystusa,  Jego  też  czcimy,  ponieważ  przez  to zaznaczamy,  że  nie  jesteśmy  godni  zbliżać  się  do  Jego  nieskończonej  świętości  bezpośrednio, z  powodu  naszych  grzechów,  i  że  potrzebujemy  Maryi,  Jego  świętej  Matki,  by  była  naszą Orędowniczką  oraz  Pośredniczką  u  Niego,  który  jest  naszym  Pośrednikiem. 
 

Oznacza  to jednocześnie,  że  zbliżamy  się  do  Niego  jako  do  naszego  Pośrednika  i  naszego  Brata,  uniżając się  przed  Nim  jako  naszym  Bogiem  i  Sędzią.  Jednym  słowem,  znaczy  to:  ćwiczyć  się  w pokorze,  która  zawsze  jest  zdolna  ująć  Serce  Boga.

*Refleksja:*
Odkryj ważną cnotę, aby prowadziła cię w życiu duchowym.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 15 maja słuchaj 18 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 15 maja słuchaj 4 odc.:*
39 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  16 maja 2024r 《《《
Dzień 19 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*7 dzień z 7 dni – poznania samego siebie*

W tym tygodniu ofiaruj w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za grzechy. (…) W tym celu będziemy odmawiać Akty Strzeliste: Panie, abym przejrzał! (Łk 18, 41); Spraw bym poznał samego siebie! (św. Augustyn), czy Przyjdź Duchu Święty.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po siódme:* Krzyż będzie na mojej drodze

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Jeśli kto chce pójść za Mną”_
_”niech weźmie krzyż swój”_
 

*Czytanie: Mk 8, 34-37*

*Warunki naśladowania Jezusa**
8 34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?
37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
 

*Łk 18, 31-43*

*Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania**
18 31 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym.
32 Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty;
33 ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
34 Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.
 

*Niewidomy pod Jerychem**
35 Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał.
36 Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje.
37 Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
38 Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
39 Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
40 Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go:
41 «Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
42 Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
43 Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
 

*Rozmyślanie:*
„trzeba codziennie obumierać dla siebie”
„trzeba trzymać”
„Święty Paweł nazywa to codziennym umieraniem”
 

*Św. Ludwik TPN 81*
81.  Po  drugie:  by  się  wyzbyć  samych  siebie,  trzeba  codziennie  dla  siebie  obumierać,  to  znaczy: trzymać  na  uwięzi  władze  duszy  i  zmysły  ciała.  Trzeba  patrzeć,  jakbyśmy  nie  widzieli;  słyszeć, jakbyśmy  nie  słyszeli;  posługiwać  się  rzeczami  tego  świata,    jakbyśmy  ich  nie  używali (1Kor 7, 29-31).
 

Święty Paweł  nazywa  to  codziennym  umieraniem:  quotidie  morior (1 Kor 15,31). Jeżeli ziarno pszenicy wpładłszy w ziemię nie  obumrze,  zostanie  tylko  samo (J 12,24).

Jeśli  nie  obumrzemy  dla  siebie  i  jeśli  najświętsze  nasze praktyki  religijne  nie  doprowadzą  nas  do  śmierci  tak  koniecznej,  a  zarazem  tak  życiodajnej,  nie przyniesiemy  pożytecznego owocu.

Nasze  nabożeństwa  będą  bezużyteczne, a  wszystkie  nasze  dobre uczynki  –  skażone  miłością  własną  i  samowolą,    to  zaś  sprawi,  że  Bóg  będzie  się  brzydzić największymi  naszymi  ofiarami  i  najlepszymi,  uczynkami  jakich  mogliśmy  dokonać. 

Wówczas,  w chwili  śmierci  staniemy  z  próżnymi  rękoma,  to  jest:  bez  cnót  i  zasług,  i  nie  będzie  w  nas  ani  jednej iskry  czystej  miłości. 

Bo  miłość  taką  posiadają  tylko  dusze  dla siebie  obumarłe, których  życie ukryte jest z Jezusem  Chrystusem w Bogu 97 (Kol 3,3)

*Refleksja:*
Trzeba przyznać, że niektóre nasze skłonności powinny zostać oczyszczone. Nie może się to dokonać bez Krzyża. Kiedy na drodze twego życia pojawił się Krzyż? Przyjąłeś go, czy odsunąłeś od siebie?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 16 maja słuchaj 19 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 16 maja słuchaj 5 odc.:*
38 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  17 maja 2024r 《《《
Dzień 20 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*pierwszy dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po pierwsze:* Maryja, pełna łaski

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Maryja jest pełna łaski”_
_”TAK Maryi”_
_”Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”_
_”Oto Ja służebnica Pańska”_
 

*Czytanie: Łk 1, 26-33,38*

*Zwiastowanie Maryi*
1 26 W szóstym miesiącu* posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida*; a Dziewicy było na imię Maryja.
28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona*, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
 

*Rozmyślanie:*
„Maryja jest pełna łaski”
„Została napełniona obfitością łask”
„Najwyższy uczynił Maryję… jedyną szafarką łask”
„Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i Synem Maryi”
 

*Św. Ludwik TPN 44*
44.  Tylko  Maryja  znalazła  łaskę  u  Boga 32  bez  pomocy  innej  ludzkiej  istoty.  Wszyscy,  którzy  po Maryi  znaleźli  łaskę  u  Boga,  znaleźli  ją  jedynie  przez  Maryję  i  tylko  przez  Nią  znajdą  ją  ci,  którzy jeszcze  przyjdą  (św.  Bonawentura). 
 

Maryja  była  pełna  łaski,  kiedy  pozdrowił  Ją  Archanioł Gabriel 33;  została  przepełniona  obfitością  łask,  kiedy  Duch  Święty  na  Nią  zstąpił  i  w  sposób tajemniczy  Ją  osłonił 34.  Tę  zaś  podwójną  obfitość  Maryja  z  dnia  na  dzień  i  w  każdej  chwili  tak pomnażała,  że  osiągnęła  niezmierzony  i  niepojęty  stopień  łaski. 

*Najwyższy  uczynił  Maryję  jedyną Skarbnicą  swoich  bogactw  i  jedyną  Szafarką  łask* ,  aby  według  swojej  woli  uszlachetniała,  podnosiła i wzbogacała  ludzi; 
aby  wprowadzała,  kogo  zechce,  na  wąską  drogę  wiodącą  do  nieba; 
aby przeprowadzała,  kogo  zechce,  mimo  wszelkich  przeszkód,  przez  ciasną  bramę  życia; 
aby  wreszcie dała  tron,  berło  i  koronę  królewską,  komu  Jej  się  podoba.  Jezus  jest  zawsze  i  wszędzie  owocem  i Synem  Maryi,  a  Maryja  jest  wszędzie  prawdziwym  drzewem,  które  nosi  owoc  żywota,  i  prawdziwą Matką, która rodzi Jezusa Chrystusa.
 

*Refleksja:*
Czy odczuwasz w swoim życiu potrzebę Bożej łaski?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 17 maja słuchaj 20 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 17 maja słuchaj 6 odc.:*
32 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》 18 maja 2024r 《《《
Dzień 21 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort” Br. Jacques HUBERT

*drugi dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.

*Czytania na dziś:*

*Po drugie:* Maryja jest największą nieprzyjaciółką szatana

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Wąż mnie zwiódł i zjadłam”_
_”Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę”_
_”Ono zmiażdży ci głowę”_

*Czytanie: Rdz 3, 11-15*

*Upadek pierwszych ludzi*
3 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży* ci głowę, a ty zmiażdżysz* mu piętę».

*Rozmyślanie:*
„Nieprzyjaźń… między Maryją… a szatanem”
„Maryja jest najgroźniejszym wrogiem, jakiego Bóg przeciwstawił szatanowi”
„Szatan cierpi, że zwycięża go i karze nikła, pokorna służebnica Pańska”
„Bóg dał Maryi wielką władzę nad szatanami”

*Św. Ludwik TPN 52*
52. Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nieustannie: to nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i wspólnikami Lucyfera. Maryja, Najświętsza *Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi.*

Już w raju ziemskim Bóg tchnął w Nią, choć wtedy istniała tylko w myśli Bożej, tyle nienawiści do tego przeklętego nieprzyjaciela Bożego, dał Jej tyle zręczności do ujawnienia złośliwości tego starodawnego węża, tyle siły do zwyciężenia, zdeptania i zmiażdżenia tego pysznego bezbożnika, że on nie tylko lęka się Jej więcej niż wszystkich aniołów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga.

Nie znaczy to, jakoby gniew, nienawiść i potęga u Boga nie były nieskończenie większe niż u Najświętszej Maryi Panny, gdyż doskonałości Maryi są przecież ograniczone. Raczej tłumaczy się to tym, że

po pierwsze: szatan w swej pysze cierpi nieskończenie bardziej, iż zwycięża go i gromi nikła, pokorna służebnica Pańska, której pokora upokarza go bardziej niż potęga Boża;

po drugie: *Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że – jak często sami zmuszeni byli wyznać ustami opętanych* – więcej boją się jednego za jakąś duszą Jej westchnienia niż modlitw wszystkich świętych; więcej boją się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk.

*Refleksja:*
Jaka pokusa jest dla ciebie najtrudniejsza do pokonania?

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

><><><><>< Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami: *Dziś 18 maja słuchaj 21 cz.:* https://youtu.be/MW3WWqux7YQ wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ ><><><><><

Dodatek zalecany: *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 18 maja słuchaj 7 odc.:*
https://youtu.be/WTk0wOK2Jys
32 min

Wszystkie odcinki:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19zCYWowYWfGx197cDE6S73GR0ffdapV

》》》  19 maja 2024r 《《《
Dzień 22 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*trzeci dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po trzecie:* Matka Jezusa jest naszą matką

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”stali na wzór obrazu Jego Syna”_
_”pierworodnym między wielu braćmi”_
 

*Czytanie: Rz 8, 28-30*

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
OBDARZENIE ŻYCIEM NADPRZYRODZONYM
*Przeznaczenie do chwały*
8 28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim* dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
29 Albowiem tych, których od wieków* poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą*.
 

*Rozmyślanie:*
„Aby dotrzeć do Maryi, uprawiajcie prawdziwe nabożeństwo. Jakie są zlety?”
 

*Św. Ludwik TPN 105 do 110*
*Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy*
105.  Skoro  już  omówiłem  i  napiętnowałem  fałszywe  formy  nabożeństwa  do  Najświętszej  Dziewicy, przechodzę  do krótkiego przedstawienia  doskonałego nabożeństwa, które  jest:
1) wewnętrzne,  
2) czułe,  
3) święte,  
4) stałe  i  
5) bezinteresowne.
 

*1) wewnętrzne,*  
106.  Doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Dziewicy  jest  wewnętrzne,  to  znaczy  ma  swe  źródło w  umyśle  i  sercu  człowieka;  pochodzi  z  głębokiej  czci  wobec  Najświętszej  Dziewicy,  z przedstawienia sobie Jej wielkości i z miłości do Niej.
*2) czułe,*  
107.  Jest  ono  czułe,  czyli  pełne  zaufania  do  Najświętszej  Maryi  Panny  –  zaufania  dziecka  do najlepszej  matki.  Doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Panny  sprawia,  że  dusza  ucieka  się  do Niej  we  wszelkich  potrzebach  ciała  i  ducha  z  wielką  prostotą,  z  ufnością  i  czułością,  tak,  że  błaga  tę Dobrą  Matkę  o  pomoc  zawsze,  wszędzie  i  w  każdej  potrzebie:  w  wątpliwościach  prosi  Ją  o  światło; na  bezdrożach  o  wskazanie  właściwej  drogi;  w  pokusach  o  pomoc;  w  słabościach  o  siłę;  w upadkach  o  podźwignięcie;  w  zniechęceniu  o  otuchę;  w  skrupułach  o  radę;  w  krzyżach,  pracach  i przeciwnościach  życia  o  pocieszenie.  Wreszcie,  we  wszystkich  dolegliwościach  jest  Maryja  stałą ucieczką  takiej  duszy,  co  nie  potrzebuje  się  obawiać,  że  Dobrej  tej  Matce  zbytnio  się  narzuca  lub naraża się Panu Jezusowi.
 

*3) święte,*
108.  Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny  jest święte, to znaczy:  pobudza  duszę  do unikania  grzechu  i  do  naśladowania  cnót  Najświętszej  Maryi  Panny,  zwłaszcza  –  Jej  głębokiej pokory,  żywej  wiary,  świętego  posłuszeństwa,  stałości  w  modlitwie,  wszechstronnego  umartwienia, boskiej  czystości,  Jej  głębokiego  miłosierdzia,  Jej  heroicznej  cierpliwości,  anielskiej  słodyczy  i mądrości zaiste boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.
 

*4) stałe*
109.  Doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Maryi  Panny  jest  stałe.  Utwierdza  ono  duszę  w dobrym  i  sprawia,  że  człowiek  dla  błahych  powodów  nie  opuszcza  praktyk  religijnych.  Czyni  ono duszę  odważną  wobec  świata  i  jego  zasad,  mężną  w  zwalczaniu  słabości  ciała,  jego  namiętności oraz  szatana  i  jego  pokus.  Stąd  wynika,  że  człowiek,  który  Najświętszej  Maryi  Pannie  rzeczywiście służy,  nie  jest  zmienny,  zgryźliwy,  niespokojny  lub  bojaźliwy.  Nie  znaczy  to  wcale,  by  taki człowiek  czasem  nie  upadał  lub  nie  zmieniał  swych  praktyk  religijnych.  Lecz  kiedy  upadnie,  zaraz się  podnosi,  wyciągając  ręce  do  swej  Dobrej  Matki.  A  jeśli  traci  chęć  do  modlitwy  i  doświadcza oschłości,  nie  popada  w  zniechęcenie,  w  rozterkę,  gdyż  żyje  on  z  wiary  w  Jezusa.
 

*5) bezinteresowne* 
110.  Doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Maryi  Panny  jest  bezinteresowne,  to  znaczy:  sprawia, że  dusza  nie szuka  siebie, lecz  tylko Boga  i Jego świętej Matki.
Prawdziwy  czciciel  Maryi  nie  służy  tej  dostojnej  Królowej  dla  jakiejś  korzyści  lub  zysku, ani  dla  własnego  dobra  doczesnego,  wiecznego,  cielesnego,  duchowego,  lecz  jedynie  dlatego,  że Maryja  zasługuje  na  to,  by  służyć  Jej,  a  w  Niej  Bogu. 
Czciciel  nie  kocha  Maryi,  bo  wyświadcza  mu Ona  dobrodziejstwa,  czy  że  się  od  Niej  spodziewa  jakichś  dóbr,  ale  dlatego,  że  Ona  jest  godna miłości. 
Stąd  też  kocha  Ją  on  i  służy  Jej  tak  w  zmartwieniach  i  w  oschłościach,  jak  w  czasie  wesela duszy  i  w  odczuciu  żarliwości;  kocha  Ją  na  Kalwarii,  jak  i  na  godach  w  Kanie  Galilejskiej.  Jakże miły  i  drogi  w  oczach  Boga  i  Najświętszej  Panny  jest  ten,  kto  nie  szuka  siebie  w  usługach,  jakie  Im oddaje!  Niestety,  taką  duszę  spotykamy  rzadko!  I  dlatego  właśnie  chwyciłem  za  pióro,  by  spisać  to, czego przez długie lata publicznie i prywatnie nauczałem.
 

*Rozmyślanie:*
„prawdziwe dziecko Kościoła miało Boga za Ojca i Maryję za Matkę”
„do Niej należy również ukształtować członki tej Głowy”
” Kto zatem chce być członkiem Jezusa Chrystusa… musi być ukształtowany w Maryi”
 

*Św. Ludwik TM 11-12*
11. Tak,  jak  w  porządku  naturalnym  trzeba,  by  dziecko  miało  ojca  i  matkę,  tak  samo  i  w porządku  łaski  trzeba,  by  prawdziwe  dziecko  Kościoła  miało  Boga  za  Ojca  i  Maryję  za Matkę.  Jeśli  zatem  ktoś  się  chlubi,  że  Bóg  jest  mu  Ojcem,  a  nie  ma  prawdziwie  dziecięcej miłości ku Maryi, jest oszustem, który ma za ojca złego ducha. 
12. Skoro  Maryja  ukształtowała  Głowę  wybranych,  którą  jest  Jezus  Chrystus,  do  Niej  należy również  ukształtować  członki  tej  Głowy,  którymi  są  prawdziwi  chrześcijanie.  Bowiem  matka nie  kształtuje  głowy  bez  członków  ani  członków  bez  głowy.  Kto  zatem  chce  być  członkiem Jezusa  Chrystusa,  pełnego  łaski  i  prawdy musi  być  ukształtowany  w  Maryi  poprzez  łaskę Jezusa  Chrystusa,  która  jest  w  Niej  w  pełni,  aby  Ona  mogła  jej  w  pełni  udzielać  prawdziwym członkom Jezusa Chrystusa i swoim prawdziwym dzieciom.
 

*Refleksja:*
Jezus, który jest naszym bratem, dał nam swoją matkę. Co znaczy dla Ciebie mieć Maryję za matkę?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 19 maja słuchaj 22 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 19 maja słuchaj 8 odc.:*
35 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  20 maja 2024r 《《《
Dzień 23 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*czwarty dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po czwarte:* Maryja jest najdoskonalsza spośród całego stworzenia

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę”_
_”Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”_
 

*Czytanie: Łk 2, 12-19*

*NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE*
Pasterze u żłóbka
2 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»*.
15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».
16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
 

*Rozmyślanie:*
„Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa”
„Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi”
 

*Św. Ludwik TPN 120-121*
*[Doskonałe ofiarowanie się  Jezusowi Chrystusowi]*
 

120.  Ponieważ  cała  nasza  doskonałość  polega  na  tym,  by  upodobnić  się  do  Jezusa  Chrystusa, zjednoczyć  się  z  Nim  i  Jemu  się  poświęcić,  dlatego  najdoskonalszym  nabożeństwem  jest bezsprzecznie  to,  które  najwierniej  upodobnia  nas  do  Jezusa,  najściślej  z  Nim  jednoczy  i  poświęca nas  wyłącznie  Jemu. 
A  ponieważ  ze  wszystkich  ludzi  najbardziej  podobna  do  Jezusa  jest Najświętsza  Maryja  Panna,  stąd  wynika,  że  spośród  wszystkich  innych  nabożeństw,  nabożeństwo do  Najświętszej  Maryi  Panny  najbardziej  jednoczy  z  Panem  Jezusem  duszę  naszą  i  sprawia,  że  staje się  Jemu  najbardziej  podobna. 
Im  bardziej  dusza  poświęcona  jest  Maryi,  tym  bliższa  jest  Panu Jezusowi. I  dlatego  doskonałe  poświęcenie  się  Panu  Jezusowi  to  nic  innego,  jak  doskonałe  i  całkowite poświęcenie  się  Najświętszej  Dziewicy.  I  takie  właśnie  jest  nabożeństwo,  które  głoszę  i  które  w istocie swej stanowi tylko doskonałe odnowienie ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św.
 

121.  *Wspomniane  nabożeństwo  polega  na  zupełnym  oddaniu  się  Najświętszej  Dziewicy* ,  aby  przez Nią  należeć  całkowicie  do Pana  Jezusa.  Powinniśmy  Jej oddać:
1)  nasze  ciało ze  wszystkimi  jego zmysłami  i członkami;
2)  naszą  duszę  ze  wszystkimi  jej władzami;
3)  nasze  dobra  zewnętrzne,  czyli  majątek,  który  obecnie  posiadamy,  jak  i  ten,  który   posiądziemy  w  przyszłości;
4)  nasze  dobra  wewnętrzne  i  duchowe,  to  znaczy  –  nasze  zasługi,  cnoty  i  dobre  uczynki, zarówno  dawne,  jak  teraźniejsze  i  przyszłe;  słowem,  wszystko,  co  posiadamy  w  porządku  natury  i łaski, oraz  wszystko,  co w przyszłości posiąść  możemy  w porządku natury, łaski i  chwały.   A  to  wszystko  oddajemy  Maryi  bez  żadnych  zastrzeżeń,  nie  rezerwując  dla  siebie  choćby jednego  grosza,  jednego  włosa  lub  najmniejszego  dobrego  uczynku.  Tę  naszą  ofiarę  czynimy  na całą  wieczność,  w  zamian  nie  żądając  ani  nie  spodziewając  się  żadnej  innej  nagrody,  prócz zaszczytu  należenia  do  Pana  Jezusa  przez  Maryję  i  w  Maryi,  chociażby  ta  Miłościwa  Pani  nie  była taką,  jaka  jest  rzeczywiście,  to  znaczy  nie  była  najszczodrobliwszą  i  najwdzięczniejszą  spośród  istot stworzonych.
 

*Rozmyślanie:*
„Najświętsza Maryja Panna jest istotą najdoskonalszą”
„Najświętsza Maryja Panna jest najświętszą ze wszystkich stworzeń i ponieważ Jezus Chrystus”
 

*Św. Ludwik TPN 157*
*[Jest drogą doskonałą.]*
 

157.  3.  Praktykowanie  tego  nabożeństwa  do  Najświętszej  Dziewicy  jest  doskonałą  drogą  do  Jezusa Chrystusa  i  zjednoczenia  się  z  Nim,  ponieważ  Najświętsza  Maryja  Panna  jest  Istotą  najdoskonalszą  i najświętszą  ze  wszystkich  stworzeń,  a  Jezus  Chrystus,  doskonale  do  nas  przychodząc,  nie  obrał  sobie  innej drogi  w  swej  wielkiej  i  przedziwnej  podróży.  Najwyższy  i  Niepojęty,  Niedostępny, 
TEN,  KTÓRY  JEST, zechciał  przyjść  do nas, małych robaczków  ziemskich, którzy  jesteśmy  niczym. Jakże się to stało? Najwyższy  zstąpił  do  nas  w  sposób  doskonały  i  boski  przez  pokorną  Maryję,  nie  tracąc  przez  to  nic ze  swej  Boskości  i  świętości.  Toteż  nie  inaczej  jak  przez  Maryję  maluczcy  powinni  doskonale  wznosić  się do Najwyższego, wolni  od wszelkich obaw.
Niepojęty  zapragnął,  by  mała  Maryja  objęła  Go  i  całkowicie  ogarnęła,  i  nie  stracił  przy  tym  nic  ze swej  niezmienności.  I  my  zatem  doskonale  i  bez  zastrzeżeń  musimy  dać  się  pomieścić  w  małej  Maryi  i pozwolić  do końca  się właśnie Jej  prowadzić.
Niedostępny  zbliżył  się  do  nas  przez  Maryję  i  przez  Nią  się  zjednoczył  najściślej,  bo  osobowo,  z naszym  człowieczeństwem, nie tracąc  przez  to nic z  blasku swego Majestatu.
Toteż  i  my  powinniśmy  zbliżać  się  do  Boga  przez  Maryję  i  jednoczyć  się  najściślej  z  Jego Majestatem, nie obawiając  się odrzucenia.
Wreszcie,  TEN,  KTÓRY  JEST,  chciał  przyjść  do  tego,  co  „nie  jest” „nie  jest”,  stało  się  Bogiem,  i  sprawić,  by  to,  co,  stało  się  TYM,  KTÓRY  JEST.  Bóg  dokonał  tego  w  sposób doskonały  przez  to,  że  oddając  się  i  poddając  całkowicie  młodziutkiej  Maryi  Dziewicy,  nie  przestał w  czasie  być  zarazem  TYM,  KTÓRY  JEST,  czyli  odwiecznym  Bogiem. 
Podobnie  więc  i  my,  choć jesteśmy  niczym,  możemy  przez  Maryję  stać  się  Bogu  podobni  przez  łaskę  i  chwałę  –  mianowicie:
gdy  się  Jej  oddamy  doskonale  i  całkowicie,  tak,  abyśmy  sami  w  sobie  będąc  niczym,  w  Niej  byli wszystkim, wolni od obaw, że się mylimy.
 

*Refleksja:*
W naszych modlitwach prośmy o wielką ufność i uległość Maryi.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 20 maja słuchaj 23 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 20 maja słuchaj 9 odc.:*
30 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  21 maja 2024r 《《《
Dzień 24 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*piąty dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po piąte:* Maryja jest naszym skarbem

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”_
_Czy Maryja jest Twoim skarbem?_
 

*Czytanie: Mt 6, 19-21*

KAZANIE NA GÓRZE*
*Dobra trwałe**
6 19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
 

*Rozmyślanie:*
„Inaczej złupią was złodzieje, czyli szatani”
„Złóżcie w Sercu Maryi wszystkie wasze skarby”
 

*Św. Ludwik TPN 178*
178.  Chociaż  mnie  dobrze  rozumiecie,  dusze  wybrane,  chcę  jednak  mówić  do  was  bardziej otwarcie. 
Nie  powierzajcie  złota  waszej  miłości,  srebra  czystości,  zdrojów  łask  niebieskich  ani  wina waszych  zasług  i  cnót  dziurawemu  worowi,  starej,  połamanej  skrzyni,  naczyniu  zepsutemu  i skażonemu,  jakim  jesteście. 
Inaczej  złupią  was  złodzieje,  czyli  szatani,  którzy  na  to  dniem  i  nocą czyhają;  inaczej  najczystsze  Boże  dary  popsujecie  złą  wonią  miłości  własnej,  zbytniej  sobie  ufności i samowoli.
W łono  i  serce  Maryi  –  tu  wlejcie  wszystkie  wasze  skarby,  łaski  i  cnoty:  to  jest  naczynie duchowe,  naczynie  czcigodne,  naczynie  osobliwego  nabożeństwa. 
Odkąd  Bóg  sam  we  własnej Osobie  ze  wszystkimi  swymi  doskonałościami  zamknął  się  w  tym  naczyniu,  stało  się  ono  w  pełni duchowe;  stało  się  mieszkaniem  duchowym  najbardziej  uduchowionych  dusz,   dusz najświetniejszych    łagodnością,  łaskami  i  cnotami  i  chwalebnym  tronem  największych  książąt wieczności;  stało  się  naczyniem  szczególnego  nabożeństwa  mieszkaniem. 
Wreszcie,  stało  się  Ono bogate jak niby Dom złoty, mocne jak Wieża Dawidowa, czyste jak Wieża z kości słoniowej.
 

*Refleksja:*
Jakie są twoje największe zalety? Czy masz dosyć ufności, by powierzyć je Maryi?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 21 maja słuchaj 24 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 21 maja słuchaj 10 odc.:*
28 min.
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  22 maja 2024r 《《《
Dzień 25 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*szósty dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po szóste:* W czym moje życie jest Maryjne

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego!”_
_”Przedziwna Matko Syna!”_
_”Najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego!”_
 

*List Jana Pawła II* z 8 grudnia 2003r. nr 3 do Rodzin Montfortiańskich: *Mariologia św.* *Ludwika Marii Grinion de Montfort z okazji 160 rocznicy opublikowania „Traktatu”:*
W modlitwie skierowanej do Matki naszego Pana św. Ludwik Maria wyraża również trynitarny wymiar Jej relacji z Bogiem: «Pozdrawiam Cię, Maryjo, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego! Pozdrawiam Cię, przedziwna Matko Syna! Pozdrawiam Cię, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego!» (Tajemnica Maryi, 68). Ta tradycyjna formuła, którą posługiwał się już św. Franciszek z Asyżu (por. Źródła franciszkańskie, 281), mimo że ma charakter analogii, jest niewątpliwie trafnym sposobem wyrażenia szczególnego uczestnictwa Maryi w życiu Trójcy Świętej.
 

*Rozmyślanie:*
„Maryja, drzewo życia” „Owocem jest Jezus Chrystus”
Maryja jest miejscem świętym”
„Święci się tam kształtują”
„Potrójny wymiar Maryi we mnie”
 

*Św. Ludwik TPN 218*
*[Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa.]*
218.  6.  Jeżeli  Maryja,  to  *drzewo  życia*,    jest  starannie  pielęgnowana  w  twojej  duszy  przez  wierne praktykowanie  wyłożonego  tu  nabożeństwa,  w  swoim  czasie  przyniesie  ono  owoc,  a  Owocem  jego jest  sam  Jezus  Chrystus. Widzę  tylu  ludzi  pobożnych,  szukających  Jezusa  Chrystusa:  jedni szukają  Go  na  tej  drodze  i  przez  taką  praktykę,  drudzy  w  inny  sposób;  a  iluż  to  z  nich, napracowawszy  się  przez  całą  noc,  może  powiedzieć:  Mistrzu,  całą  noc  pracowaliśmy,  i  niceśmy nie  ułowili. (Łk 5,5) I  do  nich  można  zastosować  słowa:  Pracowaliście  dużo,  a  zarobiliście  mało.  Jezus Chrystus  jest w was jeszcze  bardzo słaby.
 

Natomiast  na  niepokalanej  drodze  Maryi  i  przy  pomocy  tej  Bożej  praktyki,  której  uczę, praca  odbywa  się  w  ciągu  dnia  w  miejscu  świętym  i  jest  lekka.  U  Maryi  nie  ma  nocy,  bo  nie  było  w Niej  nigdy  nawet  najmniejszego  cienia  grzechu.  *Maryja  jest  miejscem  świętym  i  najświętszym, gdzie są formowani święci.*

*Rozmyślanie:*
„Tylko doświadczenie daje poznanie tych cudów Maryi”
 

*Św. Ludwik TM 57*
57.  Wreszcie,  Maryja  staje  się  dla  naszej  duszy  wszystkim  u  Jezusa  Chrystusa.  Ona  oświeca nasz  umysł  swoją  czystą  wiarą.  Ona  pogłębia  nasze  serca  swoją  pokorą,  poszerza  je,  rozpala, oczyszcza  własną  czystością,  uszlachetnia  je  i  powiększa  przez  swe  macierzyństwo.  Ale  po cóż  o  tym  mówię?  Tylko  doświadczenie  daje  poznanie  tych  cudów  Maryi,  które  wydają  się niemożliwe nie tylko uczonym i pysznym, lecz nawet ogółowi pobożnych.
 

*Refleksja:*
Jaki aspekt twego życia duchowego jest maryjny? Lub nie jest?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 22 maja słuchaj 25 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 22 maja słuchaj 11 odc.:*
34 min
 

Wszystkie odcinki:
 

》》》  23 maja 2024r 《《《
Dzień 26 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*siódmy dzień z 7 dni – aby poznać Maryję*

Podczas tego tygodnia starać się będę we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będę Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi to, co jest zawarte w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

*Modlitwy poranne:*

*》Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej, Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję Króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił.
św. Ludwik de Montfort
 

*》Modlitwa o dar Mądrości*
*(Mdr 9)*
 

_”Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć” (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu Mądrości Wcielona ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen
św. Ludwik de Montfort
 

*》Różaniec Święty* (jedna cząstka (5×10) lub więcej)
Jeśli ktoś odmawia Różaniec codziennie, jest zwolniony.
 

*Czytania na dziś:*

*Po siódme:* Maryja naszą *”Formą”*

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa”_
 

*List Jana Pawła II* z 8 grudnia 2003r. nr 5 do Rodzin Montfortiańskich: *Mariologia św.* *Ludwika Marii Grinion de Montfort z okazji 160 rocznicy opublikowania „Traktatu”:*
Krzyż jest tajemniczo obecny już w chwili wcielenia, w momencie poczęcia Jezusa w łonie Maryi. W istocie słowa ecce venio z Listu do Hebrajczyków (por. 10, 5-9) są pierwszym aktem posłuszeństwa Syna wobec Ojca, zgodą na odkupieńczą Ofiarę już w momencie, «gdy na świat przychodzi». (…) Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa. (TPM 120)
 

*Rozmyślanie:*
„Była tam Matka Jezusa”
„Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
 

*Czytanie: J 2, 1-12*
*Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej*
2 1 Trzeciego* dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.
2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?* Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja*?»
5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»*.
6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń*, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi.
8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli.
9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego
10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
11 Taki to początek znaków* uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
 

*Rozmyślanie:*
„Wstępuje w nią całkowicie”
 

*Św. Ludwik TPN 36*
36. Kiedy  Duch  Święty,  Jej  Oblubieniec,  znajduje  Ją  w  jakiejś  duszy,  wnet  zbliża  się  ku  niej, wstępuje w  nią całkowicie  i udziela  się jej  na  miarę, miejsca  udzielonego  Jego Oblubienicy.
 

Jednym  z  głównych  powodów,  dla  których  Duch  Święty  nie  czyni  po  dziś  dzień  w  duszach uderzających  cudów  łaski,  jest  to,  że  nie  są  one  wystarczająco  ściśle  zjednoczone  z  Jego  wierną  i nierozłączną  Oblubienicą. 

Powiadam:  „nierozłączną  Oblubienicą”,  gdyż  odkąd  Duch  Święty, substancjalna  miłość  Ojca  i  Syna,  poślubił  Maryję,  by  ukształtować  Jezusa  Chrystusa,  Głowę wybranych  i  Jezusa  Chrystusa  w  wybranych,  odtąd  nigdy  się  Jej  nie  wyrzekł,  ponieważ  Ona  zawsze była wierną i płodną.

*Rozmyślanie:*
„święci kształtują się w Maryi”
„św. Augustyn nazywa Najświętszą Maryję Pannę Forma Dei *Formą Bożą*”
 

*Św. Ludwik TPN 219*
219.  Proszę  zwrócić  uwagę  na  to,  co  tu  rzekłem:  święci  formują  się  w  Maryi.  Jest  bowiem  wielka różnica  między  wyciosaniem  posągu  przy  pomocy  młota  i  dłuta,  a  odlaniem  go  w  formie.
 

Rzeźbiarze  ciężko  się  napracują  i  dużo  zużyją  czasu,  nim  wyrzeźbią  posąg  dłutem  i  młotem. Natomiast,  by  odlać  posąg  w  gotowej  formie,  mało  potrzeba  pracy  i  czasu. 

W  jednym  z  kazań  św. Augustyn  nazywa  Najświętszą  Maryję  Pannę  *„Forma  Dei”  –  „Formą  Bożą”* ,  właściwą  formą  do kształtowania  i  formowania  bogów (Rdz 1,27). 

Kogo  wrzucono  do  tej  Bożej  Formy,  ten  od  razu  zostaje ukształtowany  w  Jezusie  Chrystusie  i  Jezus  Chrystus  w  nim.  Małym  kosztem  i  w  krótkim  czasie będzie on przebóstwiony, ponieważ wrzucono go do tej samej Formy, co ukształtowała Boga.

*Refleksja:*
Czy chcę rzeczywiście doświadczyć daru oddania mojej osoby Chrystusowi? Czy taka droga świętości pociąga mnie?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen
(św. Ludwik de Montfort)
 

*》Witaj, Gwiazdo Morza* (łac. Ave, Maris Stella)

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.
 

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 23 maja słuchaj 26 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Dodatek zalecany:  *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP – św. LUDWIKA de Montfort* w formie 11 odcinków

*Dziś 23 maja słuchaj ostatniego 12 odc.:*
17 min
 

Wszystkie odcinki:
 
》》》  24 maja 2024r 《《《
Dzień 27 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

*pierwszy dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa*

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: „Panie, spraw, abym Cię poznał!”, „Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!”. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].

*Modlitwa poranna:*

*》Do Jezusa Chrystusa*

O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
św. Ludwik de Montfort

*Czytania na dziś:*

*Po pierwsze:* Jezus, Alfa i Omega

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Ja jestem prawdziwym krzewem winnym”_
_”ten przynosi owoc obfity”_
_”beze Mnie nic nie możecie uczynić”_

*Czytanie: J 15, 1-5*

*Zjednoczenie z Chrystusem*
15 1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym*, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.
2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
*Rozmyślanie:*
„Bóg (…) zamieszkuje w tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego Słowa.”

*Katecheza:* Papieża Franciszka z dn. 1 października 2013

*Wiara Maryi obdarza Jezusa ludzkim ciałem* . Sobór powiada: „Wierząc i będąc posłuszną zrodziła na ziemi Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, ocieniona Duchem Świętym” (Lumen gentium, 63). Jest to punkt, który bardzo podkreślali Ojcowie Kościoła: Maryja poczęła Jezusa w wierze, a następnie w ciele, kiedy odpowiedziała „tak” na zwiastowanie, które Bóg skierował do niej przez anioła. Co to ma znaczyć? Że Bóg nie zechciał stać się człowiekiem ignorując naszą wolność, lecz chciał przejść przez dobrowolną zgodę Maryi, przez Jej „tak”. Pytał: czy jesteś na to gotowa? A Ona odpowiedziała: „tak”.

Lecz to, co się stało w Dziewiczej Matce w sposób wyjątkowy, zachodzi na poziomie duchowym także w nas, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, z sercem dobrym i szczerym, wprowadzając je w życie. Zachodzi coś, jak gdyby Bóg wcielał się w nas. Przychodzi, aby w nas zamieszkać, gdyż zamieszkuje w tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego Słowa.

*Rozmyślanie:*
„Jezus Chrystus to Alfa i Omega”
„naszym jedynym Mistrzem”
„jedyną Głową”
„jedynym Wzorem”
„naszym jedynym Lekarzem”
„jedynym Pasterzem”
„jedyną Drogą”
„jedyną Prawdą”
„jedynym Życiem”
„Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie”
*Św. Ludwik TPN 61-62*
*[Jezus Chrystus jest ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności.]*
61.  *Pierwsza  prawda:  Jezus  Chrystus,  nasz  Zbawiciel* ,  prawdziwy  Bóg  i  prawdziwy  człowiek,  musi być  ostatecznym  celem  wszelkiej  naszej  pobożności,  inaczej  byłaby  ona  fałszywa  i  zwodnicza.

Jezus  Chrystus  to  Alfa  i  Omega,  Początek  i  Koniec  wszystkiego.

Pracujemy  po  to,  jak  mówi Apostoł,  by  każdego  człowieka  uczynić  doskonałym  w  Jezusie  Chrystusie,  gdyż  tylko  w  Nim mieszka  cała pełnia  Bóstwa  i cała pełnia  łaski, cnoty  i doskonałości.

Tylko  w  Nim  otrzymaliśmy  pełnię  błogosławieństwa  duchowego. 

Chrystus  jest  naszym jedynym  Mistrzem,  który  ma  nas  nauczać;  jedynym  Panem,  od  którego  zależymy;  jedyną  Głową,  z którą  mamy  być  zjednoczeni;  jedynym  Wzorem,  do  którego  mamy  się  upodobnić;  naszym  jedynym Lekarzem,  który  ma  nas  uzdrowić;  jedynym  Pasterzem,  który  ma  nas  żywić;  jedyną  Drogą, która  ma nas  prowadzić;  jedyną  Prawdą,  której  musimy  wierzyć;  jedynym  Życiem,  które  ma  nas  ożywiać; słowem  –  jest  naszym  jedynym  Wszystkim  we  wszystkim,  które  ma  nam  wystarczyć. 

Albowiem  nie dano  ludziom  pod  niebem  żadnego  innego  Imienia,  w  którym  moglibyśmy  być  zbawieni.  Bóg  nie położył  innego  fundamentu  dla  naszego  zbawienia,  dla  naszej  doskonałości  i  naszej  chwały,  niż Jezus  Chrystus.  Każda  budowla,  która  nie  spoczywa  na  tej  Opoce,  stoi  na  lotnym  piasku  i  wcześniej czy  później  runie.  Każdy  wierny,  który  nie  trwa  w  Nim  jak  latorośl  w  winnym  szczepie,  opadnie, uschnie  i  będzie  wart  tylko  wrzucenia  w  ogień. 

Gdy  jesteśmy  w  Jezusie  Chrystusie,  a  Jezus Chrystus  jest  w  nas,  nie  potrzebujemy  obawiać  się  potępienia. 

Ani  aniołowie  w  niebie,  ani  ludzie  na ziemi,  ani  demony  w  piekle,  ani  jakiekolwiek  inne  stworzenie  nie  może  nam  szkodzić,  bo  nie  może nas  odłączyć  od  miłości  Bożej,  która  jest  w  Jezusie  Chrystusie. 

*Przez  Niego,  z  Nim  i  w  Nim możemy  wszystko* :  możemy  oddać  Bogu  Ojcu  w  jedności  Ducha  Świętego  wszelką  cześć  i chwałę;  stać  się  doskonałymi;  a  dla  naszego  bliźniego  –  być  miłą  wonią  Chrystusową  na  żywot wieczny.

62.  Jeśli  więc  ustanawiamy  doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Dziewicy,  to  jedynie  po  to,  by nasze  nabożeństwo  do  Jezusa  Chrystusa  stało  się  gruntowniejsze  i  doskonalsze  oraz  by  podać  łatwy i  pewny  środek  do  znalezienia  Chrystusa. 

Gdyby  nabożeństwo  do  Najświętszej  Dziewicy  oddalało nas  od  Jezusa  Chrystusa,  to  trzeba  by  je  odrzucić  jako  złudzenie  szatańskie.  Tymczasem  rzecz  ma się  przeciwnie,  jak  to  już  wykazałem  i  jeszcze  wykażę.  Nabożeństwo  to  jest  konieczne,  ale  po  to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć.

*Refleksja:*
Czy pozostajesz w jedności z Jezusem podejmując codziennie postanowienie zjednoczenia z Nim? Co sprawia, że oddalasz się od Niego?

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
*》Litania do Najświętszego Imienia Jezus*
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, *zmiłuj się nad nami.*
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, *wybaw nas Jezu*
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 24 maja słuchaj 27 cz.:*

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》  25 maja 2024r 《《《
Dzień 28 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*drugi dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa*

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: „Panie, spraw, abym Cię poznał!”, „Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!”. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].

*Modlitwa poranna:*

*》Do Jezusa Chrystusa*

O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po drugie:* Pierwsza tajemnica Jezusa – Wcielenie

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli”_
 

*Czytanie: 1 J 1, 1-4*
*Prolog*
1 1 [To wam oznajmiamy]*, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie* życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce –
2 bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione –
3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo* z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
4 Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna*.
 

*Rozmyślanie:*
„wielkości Tajemnicy Słowa Wcielonego”
„Jezusa żyjącego w Maryi”
„tajemnica Jezusa Chrystusa”
 

*Św. Ludwik TPN 248*
248.  Czas  nie  pozwala  zatrzymać  się  dłużej  nad  rozważaniem  wzniosłości  i  wielkości  Tajemnicy Słowa  Wcielonego,  czyli  Jezusa  żyjącego  i  panującego  w  Maryi.  Powiem  tylko,  że  jest  to  pierwsza tajemnica  Jezusa  Chrystusa,  najwspanialsza;  tajemnica  najwznioślejsza,  najbardziej  ukryta  i najmniej  znana. 
 

W  tej  Tajemnicy  Jezus  w  łonie  Maryi,  nazwanym  przez  świętych  Aula sacramentorum  –  Przybytkiem  tajemnic  Bożych,  wybrał  wszystkich  wybranych;  w  tej  Tajemnicy dokonał  wszystkich  późniejszych  Tajemnic  swego  życia,  przyjmując  je. 

Bo  kiedy  Jezus  zstępował na  świat,  mówił:  Oto  idę,  abym  spełniał  wolę  Twoją,  Boże (Hbr 10, 7).  Stąd  też  Tajemnica  ta  obejmuje wszystkie  inne  Tajemnice  Chrystusa, bo zawiera  wolę  i łaskę do wypełnienia wszystkich innych.

Tajemnica  Wcielenia jest wreszcie Tronem miłosierdzia, szczodrobliwości i  chwały  Bożej.

Jest  ona  dla  nas  Tronem  miłosierdzia,  bowiem  nie  możemy  się  w  niej  zbliżyć  się  do  Jezusa inaczej,  jak  tylko  przez  Maryję,  i  dlatego  nie  możemy  widzieć  Jezusa,  ani  z  Nim  rozmawiać,  jak tylko  za  pośrednictwem  Maryi. 

Jezus,  który  swojej  drogiej  Matki  zawsze  wysłuchuje,  udziela  tu biednym grzesznikom  łaski miłosierdzia:  Przybliżmy  się więc  z ufnością do tronu łaski (Hbr 4, 16).

Tajemnica  ta  jest  Tronem  szczodrobliwości  Boga  wobec  Maryi,  albowiem  w  czasie,  gdy nowy  Adam  pozostawał  w  tym  prawdziwym  Raju  ziemskim,  zdziałał  tam  tyle  ukrytych  cudów,  że ani  aniołowie,  ani  ludzie  nie  zdołają  ich  pojąć.  I  dlatego  święci  nazywają  Maryję:  Magnificentia Dei Wspaniałością Bożą, jak gdyby  tylko w Maryi Bóg  był  wspaniały.

Jest  to Tron  Jego chwały  dla Boga  Ojca, gdyż  w Maryi Jezus Chrystus  przebłagał  całkowicie swego  Ojca  zagniewanego  na  ludzkość.  W  sposób  doskonały  naprawił  w  Niej  chwałę  Ojca, zdeptaną  przez  grzech. 

A  przez  ofiarę  ze  swej  woli  i  z  siebie  samego,  złożoną  w  Maryi  Bogu  Ojcu oddał,  więcej  chwały,  niż  Mu  jej  oddały  wszystkie  ofiary  Starego  Przymierza. 

Wreszcie,  w  Maryi Jezus oddał Ojcu swemu chwałę nieskończoną, jakiej Ojciec nigdy nie odebrałby od ludzi.

*Refleksja:*
Przez cały dzień będę pamiętać o obecności Jezusa.
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》Litania do Najświętszego Imienia Jezus*
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 

Jezu, Synu Boga żywego, *zmiłuj się nad nami.*
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych
 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
 

Od zła wszelkiego, *wybaw nas Jezu*
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 25 maja słuchaj 28 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

》》》  26 maja 2024r 《《《
Dzień 29 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT
 

*trzeci dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa*

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: „Panie, spraw, abym Cię poznał!”, „Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!”. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].

*Modlitwa poranna:*

*》Do Jezusa Chrystusa*

O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
św. Ludwik de Montfort
 

*Czytania na dziś:*

*Po trzecie:* Jezus uniżył się stając się podobnym do ludzi

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”był im poddany”_
_”w mądrości, w latach i w łasce”_
 

*Czytanie: Łk 2, 51-52*
2 51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości*, w latach i w łasce* u Boga i u ludzi.
 

*Rozmyślanie:*
„to jest Ciało moje”
„to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana”
 

*Czytanie: Mt 26, 1-2* *26-29* *36-39*
*Ostatnia zapowiedź męki*
26 1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: 2 «Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie».
 

*Ustanowienie Eucharystii*
26 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza*, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»*.
 

*Modlitwa i trwoga konania*
26 36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani*, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».
 

*Rozmyślanie:*
„Dobry Pan Jezus raczył zamknąć się w łonie Najświętszej Panny”
„bardzo wielbi Boga, kto za przykładem Jezusa poddaje się Maryi”
 

*Św. Ludwik TPN 139*
*[Nabożeństwo  to  każe  nam  naśladować  przykład  dany  przez  Jezusa  Chrystusa  i  Boga  samego  i praktykować pokorę.]*
 

139.  Drugi  powód  wskazuje  na  to,  iż  słuszne  jest,  a  dla  chrześcijanina  nadzwyczaj  zbawienne, ofiarować  się  całkowicie  Najświętszej  Maryi  Pannie  według  wyłożonej  tu  praktyki,  aby  tym doskonalej należeć  do Pana  Jezusa.

Ten  dobry  Mistrz  nie  wzgardził  zamknięciem  się  w  łonie  Najświętszej  Dziewicy  jako więzień  i  niewolnik  z  miłości  i  był  Jej  poddany  i  posłuszny  przez  lat  trzydzieści. 

Otóż  tu, powtarzam,  gubi  się  rozum  ludzki,  gdy  rozważa  postępowanie  Mądrości  Wcielonej:  choć  mogła, nie  chciała  Ona  oddać  się  ludziom  wprost,  lecz  przez  Najświętszą  Dziewicę. 

Jezus  nie  chciał przyjść  na  świat  w  wieku  dojrzałym,  bez  zależności  od  kogokolwiek,  lecz  jako  biedne  dzieciątko, zależne  od  starań  i  opieki  Matki  Najświętszej.  Ta  nieskończona  Mądrość,  która  tak  bardzo  pragnęła uwielbienia  Boga  Ojca  i  zbawienia  ludzi,  nie  znalazła  skuteczniejszego  i  odpowiedniejszego  środka nad poddanie się we  wszystkim Najświętszej Dziewicy, nie tylko przez  pierwsze  osiem, dziesięć  lub piętnaście  lat  życia,  jak  inne  dzieci,  lecz  przez  lat  trzydzieści. 

Więcej  też  widać  chwały  oddała Bogu,  swemu  Ojcu,  poddając  się  Najświętszej  Dziewicy,  niż  gdyby  poświęciła  te  trzydzieści  lat  na czynienie  cudów,  głoszenie  słowa  Bożego  po  całej  ziemi,  na  nawracanie  wszystkich  ludzi  –  inaczej bowiem  to  właśnie  by  czyniła. 

Jakże  wielbi  Boga  ten,  kto  za  przykładem  Jezusa  poddaje  się  Maryi! Czyż  mając  przed  oczyma  ów  widoczny  i  znany  powszechnie  przykład,  bylibyśmy  tak  nierozumni, by  myśleć,  że  znajdziemy  doskonalszy  i  łatwiejszy  sposób  oddania  chwały  Bogu  niż podporządkowanie się Maryi śladem Jej Syna?

*Refleksja:*
Czy jesteś osobą posłuszną, czy buntowniczą? Czy jesteś osobą wierną czy niewierną? Czy potrafisz poddać się Maryi jak Jezus?
 

*Modlitwy na zakończenie:*

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
 

*》Litania do Najświętszego Imienia Jezus*
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 

Jezu, Synu Boga żywego, *zmiłuj się nad nami.*
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych
 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
 

Od zła wszelkiego, *wybaw nas Jezu*
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

*Dziś 26 maja słuchaj 29 cz.:*
 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

 

 

》》》  27 maja 2024r 《《《
Dzień 30 z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu  Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. pozycji: „Mała Droga” św. Ludwika Marii de Montfort”  Br.  Jacques HUBERT

 

*czwarty dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa*

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: „Panie, spraw, abym Cię poznał!”, „Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!”. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].

*Modlitwa poranna:*

*》Do Jezusa Chrystusa*

O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

 

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
św. Ludwik de Montfort

 

*Czytania na dziś:*

*Po czwarte:* Mądrość Krzyża

 

*Wybrane wersety do medytacji:*
_”Syn Człowieczy musi wiele cierpieć”_
_”Zejdź Mi z oczu, szatanie…”_

 

 

*Czytanie: Mk 8, 31-33*
*Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania*
8 31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

 

 

*Rozmyślanie:*
„To jest Jezus, Król Żydowski”
„przeklinali Go i potrząsali głowami”
„szydząc, powtarzali”

 

 

*Czytanie: Mt 27, 36-44*
*Ukrzyżowanie*
27 36 I siedząc, tam Go pilnowali. 37 A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». 38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

 

 

*Wyszydzenie na krzyżu*
39 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 40 mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» 41 Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: 42 «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. 43 Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje*. Przecież powiedział: „Jestem Synem Bożym”». 44 Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

 

 

*Rozmyślanie:*
„Mądrość Wcielona ukochała Krzyż…”
„wybrałem ten krzyż”

 

 

*Św. Ludwik MMP 169*
169.  Mądrość  Wcielona  ukochała Krzyż od  dzieciństwa… Przyszła  na  świat  wówczas  dopiero,  kiedy  przyjęła  go,  w  łonie  swojej  Matki,  z  rąk  Ojca Przedwiecznego,  i  umieściła  go  w  swoim  Sercu,  by  tam  panował,  mówiąc:  „… Boże  mój,  mój  Ojcze,  wybrałem  ten  krzyż  jeszcze  w  Twoim łonie,  wybrałem  go  w  łonie  mej  Matki;  kocham  go  ze  wszystkich  sił  i  umieszczam  go  w  Sercu moim,  aby  moją  oblubienicą  był  i  moją  nauczycielką”

 

 

*Refleksja:*
W dzisiejszej modlitwie poproś Boga, za wstawiennictwem Maryi, o umiłowanie Krzyża.

 

*Modlitwy na zakończenie:*

 

*》Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

 

 

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

 

 

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

 

 

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

 

 

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 

*》Litania do Najświętszego Imienia Jezus*
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

 

Jezu, Synu Boga żywego, *zmiłuj się nad nami.*
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

 

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

 

Od zła wszelkiego, *wybaw nas Jezu*
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

><><><><><

Jeśli wolisz słuchać niż czytać – specjalnie dla Ciebie są przygotowane materiały audio-video na każdy dzień pod linkami:

 

*Dziś 27 maja słuchaj 30 cz.:*

 

wszystkie dni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ

><><><><><

Zbliża się dzień Zawierzenia, poniżej zamieszczam *Akt Ofiarowania*, który każdy z Was wypowie 31 maja:

*AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI*

wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort “Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

 

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.

 

Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

Miejsce i data                                                      Podpis